SAL7772, Act: V°42.3 (71 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°42.3  
Act
Date: 1485-08-03

Transcription

2021-04-16 by Gerry Van Helmont
It(em) es te weten(e) dat dese twee gelofte(n) en(de) oic de/
gelijke geloofte die jan zoetma(n) bynne(n) acht dage(n)/
naistcomen(de) doen sal die tsame(n) make(n) xxvi st(uvers)/
rijnsch g(ulden) spruyten(de) come(n) uut sake(n) van twee/
r(ijnsch) g(ulden) lijftochte(n) mette(n) v(er)loepe van drie jairen die/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) met scep(enen) brieve(n) van loeven(e)/
heeft opde voirs(creven) p(er)soen(e) En(de) es voirweerde dat/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) de(n) selve(n) brief sal blive(n) houden(de)/
in heu(r)en hande(n) en(de) in zijnder macht tott(er) tijt toe/
dat de voirs(creven) jan de gelijke geloefte gedaen sal/
hebben Coram eisdem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator