SAL7772, Act: V°46.2-R°47.1 (79 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°46.2-R°47.1  
Act
Date: 1485-08-12

Transcription

2021-04-28 by Gerry Van Helmont
Allen den ghenen (etcetera) doen condt dat de eerbaire/
onse ghemi(n)de medescepen(e) h(er) jan py(n)nock ridde(r) en(de)/
vrouwe adriane van ov(er)velt zijn medegeselli(n)ne hebbe(n)/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de)/
aucto(r)iteyt geg(even) johannese de lanier? woenen(de) sinte/
omers om in heu(r)en name inne te halen(e) teysschen(e)/
opte beu(r)en en(de) tontfange(n) alsulke tween(en)twintich pond(en)/
gr(oten) jairlijker lijfpen(sien) oft deen heelicht van dien als/
staen ten live d(er) voirs(creven) vrouwe(n) adriane(n) en(de) ph(ilip)s/
heurs brueders opde stadt en(de) ingeseten(en) van s(in)t omers/
alle trecht actie en(de) int(er)est als zij hebbe(n) en(de) hen/
competeert in en(de) uut sake(n) der voirs(creven) lijfpensie(n) Te/
vervolge(n) te bedinge(n) te wynne(n) te verliese(n) tege(n) de(n)/
voirs(creven) ph(ilips)e en(de) eenenyeghelike(n) die hen d(air) inne e(n)nich/
belet oft empescheme(n)t soude wille(n) doen voe(r)/
alle gerichte(n) gheestelic en(de) weerlic dair des behoeve(n)/
oft te doen sal moege(n) zijn composicie d(air)af te/
make(n) van zijne(n) ontfanghe quijt te scelde(n) en(de) volcome(n)/
quitan(cie) te gheve(n) en(de) g(e)n(er)alijc en(de) spe(ci)alic in
//
des voirs(creven) is en(de) dien ennichssins soude moege(n) aencleve(n)/
te doen te besoigne(re)n en(de) te vorde(re)n alle tghene des/
de voirs(creven) constituante(n) souden moege(n) doen wairt/
dat zij tegewoirdich en(de) voi(r) ooghe(n) wa(r)en Cum/
p(o)t(est)ate substituen(di) et q(uod) unus incep(er)it promitten(tes)/
rat(um) salvo iusto calculo Coram tybe burgim(a)g(ist)ro/
nausnijde(re) vynck scabinis augusti xii[a]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator