SAL7773, Act: R°10.2 (28 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°10.2  
Act
Date: 1486-07-04

Transcription

2021-05-02 by myriam bols
Nae dien jan p(er)soens van thielt inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) hem gep(rese)nteert heeft aen/
te spreken(e) goirde vand(er) rivie(re)n van seke(re)n pijne ende/
arbeyde die hij hem eysschen(de) was en(de) dair voi(r)e hij/
hem tande(re)n tijden onder thielt hadde doen houden/
dair de moed(er) des voirs(creven) goirts als portersse hem/
uuytgescreve(n) hadde en(de) de voirs(creven) goir op heden niet/
geco(m)pareert en es Heeft de voirs(creven) jan p(er)soens d(air)af/
versocht gere(n)voyeert te wordden(e) ter plaetsen dair/
hij hem yerst hadde doen houden hopen(de) dat dat alsoe/
behoirde en(de) sculdich wa(r)e te geschieden(e) hem des/
gedragen(de) totten vo(n)nisse en(de) rechte D(air) op de voirsp(ra)ke/
vand(er) wed(er)partien in absencie(n) des voirs(creven) goirts ende/
zijnd(er) moed(er) seyde dat dese sake hadde gehangen voir/
dande(r) voirledene wet en(de) alsoe wa(r)e jan p(er)soens/
sculdich zijnd(er) wed(er)p(ar)tien dach van yerst te besceyden(e)/
den voirs(creven) janne p(er)soens de co(n)trarie d(aer)af sustine(re)nde/
D(air) op ge scepen(en) gemae(n)t wesen met vo(n)nisse geliefde/
janne p(er)soens zijn p(rese)ntacie(n) te doen teeken(en) dat/
hij dat doen mochte en(de) hadde hij voirde(r) gebreck/
dat hij dat volghde voir den borg(er)meest(er) En(de) nae/
dien de voirs(creven) jan zijn gebreck den borg(er)meest(er) te/
kynne(n) heeft gegeve(n) heeft de borg(er)meest(er) hem brieve/
geconsenteert d(air)mede de voirs(creven) goirdt en(de) de sake/
gere(n)voyert wordden ter bancken recht dan de voirs(creven)/
goirt yerst aengetast was Act(um) julii iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator