SAL7773, Act: R°169.4 (322 of 819)
Search Act
previous | next
Act R°169.4  
Act
Date: 1486-11-27

Transcription

2022-11-08 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) geleydde heeft geclairt dat dov(er)gheve(n)/
der voirs(creven) brieve(n) he(m) gedaen en(de) dbeleydt d(air) uuyt/
gespruyt geschiet zijn tot orbo(r)e en(de) en(de) p(ro)ffijte der voirs(creven)/
willems en(de) gords die als borgen bij rigu(r)e/
van va rechte de lijfpen(sie) voirs(creven) afgeleet hebben/
naevolgen(de) den welken beide deselve p(er)sone(n)/
hebben geclairt bij eede die zij lijflijc ten heilige(n)/
d(air)toe deden dat zij voir den voirs(creven) wilen qui(n)ten/
en(de) als desselfs borgen hebben betailt den pacht/
der voirs(creven) lijftochte(n) van derthien ja(r)en en(de) meer/
en(de) dat zij d(air) af zijn in gebreke en(de) ombetaelt/
Cora(m) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator