SAL7773, Act: R°172.4-V°172.1 (327 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°172.4-V°172.1  
Act
Date: 1486-11-29

Transcription

2022-11-13 by myriam bols
It(em) jan welters als besette(r) vande(n) goeden ond(er) [h(ier) nae] bescreve(n)/
te weten(e) gelegen te hoxhem te weten(e) yerst/
een half boend(er) lants paulo gelegen ter plaetse(n)/
geheete(n) houte(n)wech bij de herstrate ald(air) men gaet/
van hoxhem te love(n) weert It(em) een dach(mael) lants/
paulo gelegen ter plaetsen geheete(n) capuyn tussche(n)/
de goede jans de welde en(de) claes de keersmake(re)/
It(em) i(½) dach(mael) lants paulo gelege(n) aen hee(r)en jans
//
wilen uuyte(n) liemi(n)gen bosch tusschen den bosch der/
cap(it)len van hoxhem ter eenre en(de) der selver/
cap(it)len lant ter ande(r) zijden It(em) een dach(mael) lants/
paulo bijden wech gaen(de) van cu(m)ptich te meldert/
tusschen de goede henricx van ijssche ter eenre/
en(de) de goede denijs van eleshem t(er) ande(re) florijs/
wijchmans t(er) derd(er) en(de) den ouden wijngaert ald(air)/
men gaet van cu(m)ptich t(er) vierd(er) zijden It(em) eene(n)/
wijngaert geheete(n) den ouden wijng(aer)t ald(air) men/
gaet van cu(m)ptich te meld(er)t weert tussche(n) de goede/
der kinde(re)n jans zanne(n) en(de) de strate ald(air) men te/
meldert weert gaet It(em) eene(n) wijgart geheete(n)/
[vacat] houden(de) i dach(mael) paulo tussche(n) de voirs(creven)/
strate en(de) de goede henricx van mechelen en(de)/
denijs van eleshem It(em) een stuck lants houden(de)/
een dach(mael) paulo op veldeke(n) gelegen geheete(n)/
tussche(n) alle de reene(n) tusschen de goede gielijs/
robbijns ter eenre en(de) de goede sheylichs geests/
van thiene(n) ter ande(re) It(em) (½) boend(er) lants gelegen ald(air)/
opden houtwech neve(n) de plaetse geheete(n) capuyn/
tusschen de goede der cap(it)len van hoxhem de/
goede claes de keersmake(re) en(de) gorts adaems/
In p(rese)ncia heeft bekint voir hem en(de) zijne(n)/
naecomelinge(n) vand(en) voirs(creven) goeden dat den groote(n)/
heilige(n) geest van loven(e) als grot(er) hee(re) vand(en) selve(n)/
goeden d(air) op jairlijcx hebben en(de) heffen sal twee s(chellingen)/
borsgelts grontchijs ende dat soe wa(n)neer e(n)nige/
der voirs(creven) goede wordden vertiert v(er)cocht oft belast/
dan den selve(n) heylige(n) geest alsdan voir zijne(n)/
po(n)tpe(n)ni(n)ck hebben sal en(de) sculdich es te hebben(e) den/
xx[ten] pe(n)ni(n)ck ende dat de selve goede hove(n)/
ond(er) thof des voirs(creven) heylichs geests in hue(re)n/
hove tov(er)loe Cora(m) boxho(r)en hoeve(n) nove(m)br(is) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator