SAL7773, Act: R°173.2-V°173.1 (332 of 819)
Search Act
previous | next
Act R°173.2-V°173.1  
Act
Date: 1486-11-28

Transcription

2022-11-15 by myriam bols
Vand(er) aenspraken die jan de hont als p(ro)cur(eur) der kinde(re)n/
mathijs wilen van craesbeke gedaen heeft op mathijse/
vanden wouwe(re) seggen(de) dat de selve kinde(re)n v(er)cocht/
hadden nae de doot vand(en) voirs(creven) hue(re)n vad(er) den voirs(creven)/
mathijse seke(re) hout om en(de) voe(r) de so(m)me van vive(n)twintich/
licht guld(en) dat in dier come(n)scap was besproken d(air)mede/
te cuelen en(de) te lossen een mudde core(n)s lijft(ochten) dwelc/
hue(r) vad(er) zijnd(er) lester huysvr(ouwe) hadden gemaict En(de) soe v(er)re/
hij tselve gelt woude betalen eer den yersten doen/
toe comen(de) valdach come(n) soude alsoe dat de voirs(creven)/
kinde(re)n d(air)af gheene scade en cregen soude(n) zij hem/
alsoe langhe dach geve(n) dat d(air)op de voirs(creven) mathijs/
geloefde en(de) toeseyde de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen te betalen/
eer den yersten valdach come(n) soude(n) alsoe dat zij d(air)bij/
gheen scade hebben en soude(n) Ende oft hij dat niet en/
dade en(de) dat alsoe meer pachts d(air)af v(er)schene dat/
hij tselve mudde core(n)s tzijne(n) laste neme(n) soude/
oft dat hij de voirs(creven) kinde(re) d(air) af soude ontlaste(n) dat/
achtervolgen(de) dien en(de) op de voirs(creven) voirw(er)den de voirs(creven)/
come(n)scap den voirs(creven) mathijse wa(r)e gevolgt an(de) dat/
bove(n) dien de voirs(creven) kinde(re)n uuyt saken vanden/
voirs(creven) mudde core(n)s geprae(m)t hebben geweest en(de)/
hebben dat moete(n) betale(n) Alle welke pointe(n)
//
voirs(creven) de voirs(creven) aenlegge(r) soe v(er)re hem die wordden/
ontkint en(de) in feyte zijn gelegen hij p(rese)nteerde te thoene(n)/
hopen(de) voir zijne co(n)clusie soe v(er)re hij dat conde gedoen/
oft dat hem die wordden bekint dat de voirs(creven)/
mathijs gehoude(n) soude zijn te lossen de voirs(creven) kinde(re)n/
vanden mudde core(n)s en(de) des geliefde hem tvo(n)nisse/
D(air) op de voirs(creven) mathijs hem v(er)antwoirden(de) dede segge(n)/
dat hem vand(er) afspraken niet genoech en conde/
v(er)wonde(re)n niet myn hij bekinde wel den coop en(de)/
voir de voirs(creven) so(m)me gedaen en(de) aengegaen te zijne/
mair de cond(ici)[en] en(de) bespreken ontkinde hij seggen(de)/
datmen die ne(m)mermeer en soude conne(n) bewijsen/
en(de) dat hij acht(er)volgen(de) der selver come(n)scap tot behoef/
der voirs(creven) kinde(re)n ond(er) wet hadde gestelt de voirs(creven)/
xxv licht guld(en) hopen(de) d(air)mede te gestaen(e) Hebben/
scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen/
met vo(n)nisse nae dien de voirs(creven) ae(n)legge(r) tot zijne(n)/
thoene gewesen zijnde des genoech volcome(n) was/
dat de voirs(creven) mathijs sculdich es den voirs(creven) kinde(re)n/
costeloes en(de) scadeloes te houde(n) vand(en) mudde core(n)s/
d(air) questie om is Eisde(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator