SAL7773, Act: R°175.1 (334 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°175.1  
Act
Date: 1486-12-01

Transcription

2022-11-17 by myriam bols
Compare(re)nde voir den raide vand(er) stadt meest(er)/
claes hellis visiteerd(er) cornelis van berghen mo(m)boir/
jannes heyms p(ro)cur(eur) vande(n) groote(n) gasthuyse te/
loven(e) ter eenre zijden en(de) meest(er) jan mailherbe/
zijne(n) vad(er) ter ande(re) exhibeerde de voirs(creven) meest(er)/
jan eene cedulle bijden inhoude(n) vand(er) welker/
hij sustineerde dat hem zeke(re) faulte(n) uuyt saken/
vanden dienste die de voirs(creven) jan als rintm(eeste)r vand(en)/
voirs(creven) gasthuyse hadde gevuert sculdich wa(r)en/
te volgen en(de) besund(er) de weyhue(r) vande(n) beempde(n)/
te werchte(r) en(de) d(air) omtri(n)t die hij seyde bekeert te/
zijne inden orbo(r)e vanden gasthuyse en(de) namelijck/
ind(er) betalinge(n) van claese boene D(air)op de voirs(crevenen)/
vanden gasthuyse seyden dat hen van dien niet/
genoech en conde verwonde(re)n bij merckelike/
reden(en) ende besund(er) gemerct den inhoude(n) van/
twee t(er)mi(n)acien staen(de) geregistreert in dierste came(r)/
deene vand(er) daet m(ar)cii xxiiii en(de) dande(re) junii/
t(er)cia li(br)[o] lxxxiiii d(air)mede bleect den tijt die de/
voirs(crevenen) mailherbe hadden gehadt om hue(r) rekeni(n)ge/
te ve(r)ifice(re)n op v(er)steken te zijne dien hadden/
v(er)smaet en(de) tot dien seke(r) der voirs(creven) mailherbe/
rekeni(n)gen d(air) inne men bevo(n)t de voirs(creven) weyhue(r)/
voir niet ontfange(n) gereke(n)t te zijne Es get(er)mineert/
bijden raide vand(er) stadt notabelijck v(er)gadert dat/
zij blive(n) bij alsulke(n) t(er)mi(n)acien als vortijts des(er)/
materien aengaen(de) zijn gegeve(n) en(de) dat die/
sullen sorte(re)n volcomelijck effect Vercla(r)ende/
voirts dat de voirs(crevenen) mailherbe verdoilt zijn/
e(n)nige faulte(n) teysschen d(air) af zij in huer(er) rekeni(n)gen/
gheen ontfanck en hebben gemaict dat niet/
myn hem volgen sullen alsulken faulte(n) als/
zij voir faulte(n) bij hue(re)n rekeni(n)gen bevonde(n)/
zijn dat hen behoi(r)en te volgen In (con)s(ili)[o] opidi/
dece(m)br(is) p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator