SAL7773, Act: R°182.1 (346 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°182.1  
Act
Date: 1486-12-02

Transcription

2022-11-21 by myriam bols
Nae dien augustijn van muysen(en) met t(er)mi(n)acien vand(er)/
stadt geconde(m)pneert es janne scrijne te v(er)nuegen te/
betalen en(de) te contente(re)n van seke(re)n come(n)scapen van/
veede tegen hem gedaen heeft de selve augustijn/
ontboden voir den raide vand(er) stadt willem(me) claes/
seggen(de) dat de selve willem met hem vande(n) voirs(creven)/
veede hadde gestaen te wynne(n) en(de) te v(er)liese bege(re)nde/
mits dien bij hem zijn part en(de) avena(n)t opgeleet/
te wordden D(air)op de voirs(creven) willem antw(er)den(de) bekinde/
medegeselle te zijne mair hij hadde ande(re) conve(n)cie/
mette(n) voirs(creven) augustijne aengegaen als dat hij van/
zijne(n) p(ar)te hebben soude jair dach Den voirs(creven) augustijne/
replice(re)nde seyde hij dat dat alsoe wa(r)e mair aen/
de come(n)scap was vele v(er)lo(r)en p(rese)nte(re)nde niet myn/
soe v(er)re de voirs(creven) willem hem woude bringe(n) te bate(n)/
alsulken xii rinschguld(en) als hem den selve(n) willem(me)/
te goede wa(r)en gedaen en(de) hij hem caucie ende/
borchtocht stelde Wair hij willems avena(n)t vande(n)/
v(er)liese soude moegen weten te gecrigen de geheel/
pe(n)ni(n)gen alsoe wel voir den voirs(creven) willem(me) als voir/
hem selve(n) op te leggen en(de) te betalen Es get(er)mineert/
bijden raide vand(er) stadt gelieft den voirs(creven) willem(me) de/
p(rese)ntacie des voirs(creven) augustijns aen te neme(n) dat hij/
dat doen mach In (con)s(ili)[o] opidi dece(m)br(is) ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator