SAL7773, Act: R°182.2-V°182.1 (349 of 819)
Search Act
previous | next
Act R°182.2-V°182.1  
Act
Date: 1486-12-05

Transcription

2022-11-23 by myriam bols
Nae dien peter vand(en) roeken(en) als port(er) van des(er) stadt/
met des(er) stadt brieve(n) gescreve(n) aen den meye(re) van/
wechelrezande m(ijn) hee(re)n van affligeem hadde doen/
ontslaen alsulken ix loopen core(n)s als de selve meye(r)/
van heerlich(eit) beslagen hadde en(de) den selve(n) meye(re)/
mette(n) selve(n) brieve(n) bij alsoe hij hem hadde wille(n)/
oppone(re)n dach van rechte alhier te compare(re)n hadde/
doen besceiden welken dach diende op heden/
acht(er)volgen(de) den welken de voirs(creven) meye(r) op heden/
es geco(m)pareert hem te rechte p(rese)nte(re)nde den selve(n)
//
onsen porte(re) aensprake te gheven(e) soe v(er)re hij co(m)pareerde/
Ende wa(n)t hij niet en co(m)pareerde sustineerde hij dat/
de selve onse porte(r) vander selver saken soude/
wordden gere(n)voyeert d(air)op hij voirt tvo(n)nisse v(er)socht/
Es bij scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers gewijst/
met vo(n)nisse geliefde den meye(re) zijn p(rese)ntacie/
te doen teeken(en) dat hij doen mochte ende/
hadde hij voirde(r) gebreck dat hij dat volgen soude/
aen den borg(er)meest(er) In sca(m)pno p(rese)nt(ibus) o(mn)ibus de(m)ptis/
tybe thenis dece(m)br(is) v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator