SAL7773, Act: R°7.1 (15 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°7.1  
Act
Date: 1486-06-30

Transcription

2021-04-29 by myriam bols
Item gielijs thielens heeft ov(er)gegeve(n) geleyne zijne(n) brued(er) de/
so(m)me van xvii rinsch gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck en(de) de selve/
geleyn heeft dat alsoe bekint van hem ontfange(n) te hebben(e)/
op alsulken condicie en(de) voorweerde dat in alsoe v(er)re de voirs(creven)/
gielijs wed(er) o(m)me compt vander reysen die hij in meyni(n)gen/
es te doen(e) dat alsdan de voirs(creven) geleyn zijn brued(er) de/
voirs(creven) so(m)me sculdich sal zijn op te richten(e) en(de) te betalen(e)/
oft zijne(n) goeden moet d(aer) af te hebben(e) Ende oft hij/
achter bleve soude de selve so(m)me blive(n) en(de) toebehoi(r)en/
den voirs(creven) zijne(n) brued(er) sond(er) yeman(de) rastoir d(aer) af te/
dorve(n) doen dwelc de voirs(creven) gielijs ter eenre cleerde/
voir zijne(n) utersten wille en(de) begherte en(de) de voirs(creven)/
geleyn consenteerde en(de) verloefde hem inde restitucie/
van dien soe verre zijn brued(er) wed(er) quame cora(m)/
lyefkenrode hoeven junii ulti(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator