SAL7773, Act: R°9.2 (25 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°9.2  
Act
Date: 1486-07-04

Transcription

2021-05-02 by myriam bols
Alsoe als ten vervolge willems van leefdale p(ro)cur(eur) meest(er)/
joes coekeroel geleydt zijnde nae den rechte van des(er) stadt/
uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) voir zijn/
wettich gebreck tot alle den goeden beyde have en(de)/
erve jans francq(ue) soe wair die gelegen zijn Gescreve(n)/
is geweest met brieve(n) van des(er) stadt aen den meye(r)/
de mont s(ain)t wyebeert oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
te leve(re)n en(de) peyslijck te doen volgen den voirs(creven) geleydden/
oft den bringe(r) der voirs(creven) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name En(de)/
oft de voirs(creven) jan oft yema(n)t anders tegen de voirs(creven) brieve(n)/
yet hadde willen allege(re)n dat hij des come(n) wa(r)e tot/
eene(n) seke(re)n dage van rechte inde banc voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) va op heden dyenen(de) ald(air) de voirs(creven)/
jan noch nyema(n)t van zijne(n) wegen gecompareert en/
es den voirs(creven) geleydden co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt cornelijse/
reyns bode van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede dat/
de voirs(creven) meye(r) de leveri(n)ge en(de) dach besceydinge nae/
inhouden den voirs(creven) scriven(e) gedaen hadde ter manissen/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re de voirs(creven)/
jan oft yema(n)t van zijne(n) wegen niet en quame ten opstaen(e)/
smeyers datmen den voirs(creven) geleydden houden soude in/
zijnd(er) leveri(n)gen tot zijne(n) wettigen gebreke behoef/
alsoe v(er)re alst noch voir hen scepen(en) come(n) es Coram/
o(mn)ibus dempto boxho(r)en julii quarta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator