SAL7773, Act: V°143.2 (302 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°143.2  
Act
Date: 1486-11-17

Transcription

2022-10-22 by myriam bols
Vand(er) questien die ov(er)lang uuytgestaen en(de) alhier voir/
meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) yerst bedinct bij ov(er)bringen(e)/
vand(en) scepen(en) bijden raide van des(en) get(er)mineert es/
geweest en(de) d(air)nae bij reformacien betogen es voir den/
raide van braba(n)t tusschen hee(re)n janne pynnock ridd(er)/
borg(er)meest(er) der stadt van loven(e) gedaichde ter eend(er) en(de)/
joese absoloens raet der selver stadt en(de) den costen en(de)/
lasten ordinar(is) en(de) extraordinar(is) d(air)uuyt gespruyt/
hebben hen de selve p(ar)tien bij onderwijse van hue(re)n/
vrienden in beiden zijden gesubmitteert en(de) v(er)bonde(n)/
in arbiters segge(re)n en(de) mi(n)like yffene(re)n te weten(e)/
de voirs(creven) h(er) jan pynnock in daneele boxho(r)en/
den jonghen scepen(e) te loven(e) arnoldu(m) kyp en(de)/
joha(n)nese vasont secretar(is) der stad van loven(e)/
en(de) de voirs(creven) joes in m(er)ten(e) van oppe(n)dorp raet/
der voirs(creven) stadt cornelijse van berghen ende/
pauwelse oliviers in sulker vuegen dat elc der/
voirs(creven) p(ar)tien zijne(n) seggers informacie sal gheve(n)/
van zijne(n) gebreken met monde bynne(n)/
acht dagen naistcomen(de) ende alsdan sullen/
de selve segge(re)n alle claernisse op dats behoeft/
en(de) hen goetdunct aenho(r)en bynne(n) xiiii nachten/
naistcomen(de) d(air)naist volgen(de) en(de) bynne(n) xiiii nachte(n)/
d(air)nae volgen(de) sullen de selve segghers hue(r)/
eendrachtige uuytsprake d(air)af doen Promitten(tes)/
rat(um) renu(n)c(iantes) om(n)ibus p(ri)vilegiis necnon om(n)ib[(us)]/
exception(is) doli fraud(is) appellacion(is) reformacion(is)/
et aliis quibuscu(m)q(ue) Cora(m) abs(oloens) hoeve(n) nove(m)br(is)/
xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2022-10-22 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) p(ar)tien hebben ov(er)gegeve(n) dat al eist dat den t(er)mijn van claernisse te ho(r)en op morge(n) sal expire(re)n de segg(er)s de selve claernisse sulle(n) moege(n) aenhoi(r)en bynne(n) viii dagen naistc(omende) en(de) bynne(n) den ande(re)n acht dage(n) hue(r) uuytsprake doen nae begrijp der voirs(creven) submiss(ien) Cor(am) lyefke(n)rode hoeve(n) dece(m)br(is) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-01-24 by The Administrator