SAL7773, Act: V°174.1 (332 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°174.1  
Act
Date: 1486-11-29

Transcription

2022-11-15 by myriam bols
It(em) meest(er) golijn van tsestich meest(er) in arte(n) in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) gelijdt dat hem mathijs vanden/
berghe als mo(m)boir der kinde(re)n pet(er)s wilen vande(n)/
berghe zijns brueders met ge(re)den pe(n)ni(n)gen d(air)af/
hij hem bekinde v(er)nuecht te zijne volcomelijck/
gelost en(de) afgequete(n) heeft alsulke(n) mudde core(n)s pag(abilis)/
me(n)su(r)e lovan(iensis) erfpachts staen(de) ter quitinge(n) om en(de)/
met twintich rijders te xxvii st(uvers) tstuc als de voirs(creven)/
meest(er) golijn hadde aen en(de) op twee stucken lants/
d(air)af deen es gelegen inde p(ro)chie van love(n)joel opde(n)/
symberch toebehoiren(de) den voirs(creven) kinde(re)n vanden berghe/
tusschen de goede der selv(er) kinde(re)n te twee zijden de/
goede pet(er)s de moye(re) ter derd(er) en(de) de goede wout(er)s/
wilen vynck opde vierde zijde ende dand(er) es/
gelegen op thambroeck tusschen de goede der voirs(creven)/
kinde(re)n vanden berghe ter eenre en(de) de goede/
pet(er)s vyncx op dand(er) zijde alsoe men beide de/
voirs(creven) stucken lants houden(de) es vanden erfgename(n)/
jans wilen de witte Scelden(de) mits d(air) af volcomelijc/
quijt de voirs(creven) kinde(re) en(de) hue(r) goede d(air) voi(r)e v(er)oblig(eer)t/
P(ro)mitte(n)s nullaten[(us)] alloqui sed war(andizare) p(ro)ut Cora(m)/
pynnock hoeve(n) nove(m)br(is) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator