SAL7773, Act: V°175.1 (335 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°175.1  
Act
Date: 1486-12-01

Transcription

2022-11-17 by myriam bols
Ind(er) saken van gescille geport voir den raide/
vand(er) stadt jan heyms ter eenre vrancken/
symoens ter ande(re) en(de) ernoul de puch ter derd(ere)/
ald(air) de voirs(creven) jan heyms dede segghen hoe hij/
gecocht hadde tegen den voirs(creven) ernoul seke(r)/
scaerhout van welken coope hij de pe(n)ni(n)gen/
gestelt heeft ond(er) wet ald(air) de goeden zijn/
gelegen tot behoef der voirs(creven) ii p(er)sone(n) oft ande(re)/
die hen d(air)toe recht mochten vermete(n) oft die/
die met rechte mochten v(er)meten oft die die/
met rechte mochten gecrigen Bove(n) den welken/
hij bijden voirs(creven) vrancke hier ind(er) stadt wa(r)e gehacht/
en(de) gehoude(n) tot zijne(n) groote(n) laste scaden en(de) v(er)driete/
bege(re)nde den voirs(creven) vrancken alsoe onderwesen/
oft bedwonge(n) te wordden dat hij met eend(er)/
betalinge(n) gestaen(de) uuyt(er) hachten wordde o(n)tslage(n)/
D(air)op de voirs(creven) vrancke seyde dat hij meynde/
nyeman(de) dan zijnd(er) docht(er) de pe(n)ni(n)gen vande(n)/
voirs(creven) bossche toe te behoi(r)en en(de) dat bij crachte/
van seke(re)n testame(n)te en(de) de voirs(creven) ernoul seyde/
dat nyeman(de) dan hem die toe en behoirden/
ov(er)mits en(de) bij crachte van seke(re)n vo(n)nisse oft/
decrete vanden officiael van luydick te loven/
resideren(de) Es getermineert dat de voirs(creven) jan heyms/
met eend(er) betalinge(n) behoirt en(de) sculdich es/
te staen(e) en(de) dat hij mits den setten(e) vande(n) pe(n)ni(n)gen/
de voirs(creven) vrancke gehoude(n) sal zijn hem vand(er)/
voirs(creven) hachten te ontslaen(e) Eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator