SAL7773, Act: V°177.1-R°178.1 (343 of 819)
Search Act
previous | next
Act V°177.1-R°178.1  
Act
Date: 1486-11-24

Transcription

2022-11-20 by myriam bols
Vand(er) questie(n) die comes es voir den raide vand(er) stadt tussche(n) pete(re)n/
zeels en(de) katline(n) zijnd(er) huysvr(ouwen) ter eend(er) en(de) henrick van/
meerbeke geheete(n) loots v(er)weerde(r) ter ande(r) zijden ald(air) de voirs(creven)/
gehuyssche(n) seyden dat zij den voirs(creven) henricke tande(re)n tijde(n) hadden/
vercocht zeke(re) goede(n) gelege(n) te loeve(n)joel en(de) d(aer)omtri(n)t de/
welke zij voirgecocht en(de) gecregen hadden tegen lijsbette(n) pels/
uuyt saken van welken v(er)coope de voirs(creven) henr(ick) te he(m)weert/
sloech vele meer goede(n) dan zij hem soe zij meynde(n)/
v(er)cocht hadden wa(n)t hij alsoe wel ae(n)veerde have als/
erve en(de) men en soude niet bevi(n)den dat zij hem/
e(n)nige have hadde v(er)cocht Oic en hadde henr(ick) tpontgelt/
vande(n) selve(n) goeden niet betaelt en(de) wa(r)en de selve/
gehuysschen d(aer)voi(r)e geprae(m)t nochtan dat zij p(rese)nteerde(n)/
te thoenen(e) dat henrick toegeseet hadde te betalen(e)/
begeren(de) mits dien den voirs(creven) henr(icke) ond(er)wesen te wordden(e)/
dat hij hem v(er)droege e(n)nige goede meer taenveerden(e)/
dan hij gecocht hadde en(de) vande(n) po(n)tpe(n)ni(n)gen sustineerde(n)/
zij dat zij hen sculdich soude zijn te lossen(e) D(aer)tegen de/
voirs(creven) henrick hem v(er)antweerden(de) seyde datme(n) ne(m)mermeer/
bevi(n)den en soude dat hij meer goeden ae(n)veert hadde/
dan hij gecocht hadde wa(n)t hij gheen goede en aenveerde/
dan die lijsbette(n) pels wa(r)en en(de) die de voirs(creven) gehuysschen/
tegen der selver lijsbette(n) hadden v(er)cregen en(de) dat zij geheelijc/
en(de) al hem v(er)cocht en(de) ov(er)gegeve(n) hadden tgene dat zij/
tegen lijsbetten pels hadden gecocht p(rese)nteerde hij soe verre/
des noot wa(r)e te thoene(n) Niet myn van des(er) hadde noch/
tande(re)n tijden tussche(n) hen questie geweest daer alle dese/
stucken en(de) meer ande(re) v(er)mae(n)t en(de) v(er)haelt wa(r)en en(de) dat/
zij hen d(aer)af in wed(er)zijden in vie(r) goeden manne(n) ende/
segge(re)n hadde(n) v(er)bonde(n) voir scepen(en) van loven(e) die d(aer)af/
hue(r) uuytsprake hadden gedaen die zij in wed(er)zijden/
geloeft hadden tonderhouden(e) tot welker uuytspraken/
hijs hem gedroech en(de) de welke hij noch woude acht(er)volge(n)/
sustine(re)nde d(aer)mede tegestaen(de) En(de) vande(n) po(n)tpe(n)ni(n)gen/
sustineerde hij wa(n)t hij gheen toesegge(n) d(aer)af en hadde o(n)gehoude(n)/
te zijne den voirs(creven) gehuyssche(n) de (contra)rie sustine(re)nde Ende/
nae dien p(ar)tien in wed(er)zijde tot hue(re)n thoen(e) gewes(en) wa(r)en/
exhibeerde de voirs(creven) henr(ick) eene uuytsprake geregistreert/
staen(de) op dierste came(r) vand(er) daet augusti xxii a(nn)[o]/
lxxxv die de voirs(creven) p(ar)tien geloeft hadde(n) tonderhoude(n) d(aer)inne/
bevonde(n) wordt dat de voirs(creven) p(ar)tien hen vande(n) voirs(creven)
//
goede(n) hadden gesubmitteert en(de) dat d(aer)op eene uuytsprake/
was gedaen en(de) thoende d(aer)toe geheelijc zijn v(er)met ende/
de voirs(creven) gehuyssche(n) thoenden luttel oft niet dat ter/
materien diende Es bijde(n) raide vand(er) stadt get(er)mineert/
en(de) uuytgesproken dat p(ar)tien in wed(er)zijde(n) hen sculdich/
sullen zijn te vuege(n) en(de) tacht(er)volgen duytsprake/
d(aer)af tande(re)n tijde(n) uuytgesproken en(de) dat de gehuyssche(n)/
aengaen(de) den po(n)tpe(n)ni(n)gen op henricke loots verdoilt/
zijn In (con)s(ili)[o] opidi nove(m)br(is) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator