SAL7773, Act: V°179.1 (344 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°179.1  
Act
Date: 1486-12-02

Transcription

2022-11-20 by myriam bols
Alsoe als ten v(er)volge pauwels oliviers als p(ro)cur(eur)/
des goidshuys van meeghdendale bij oplynthe(r)/
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve ond(er) den ande(re)n jans wilen/
steve(n)s geheete(n) witte ernoults de biertrais en(de) jans/
van adorp geheeten gillar soe wair die gelegen/
sijn Met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) es geweest/
aen den ballui van ha(n)nuyt oft zijne(n) stadhoude(re)/
hem alle der voirs(creven) p(er)sone(n) goede te leve(re)n en(de)/
peyslijc te doen volgen ende den kinde(re)n jans/
steve(n)s en(de) janne van adorp oft zij tegen de/
voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen allege(re)n dach/
van rechte alhier te co(m)pare(re)n inde banc voir/
meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden/
ald(air) de voirs(creven) p(er)sone(n) noch nyema(n)t van huere(n)/
wegen en es geco(m)pareert den voirs(creven) p(ro)cur(eur) altijt/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebbe(n)/
de scepen(en) van loven(e) nae voirgaen(de) vo(n)niss(en)/
van claernisse te hebben vand(er) execucie(n) en(de)/
dach besceydinge(n) nae dien de voirs(creven) bailluy/
mair en hadde ge(re)ctificeert de leveri(n)ge van/
twee p(er)sone(n) die oic inde voirs(creven) leveri(n)ge genoe(m)t/
stonden gedaen te hebben te weten(e) joes wile(n)/
van halleer en(de) lyebrechts van halleer Welke/
bailluy d(air)nae geclairt heeft in p(rese)ntien gords/
vanden berghe substituyt vanden borg(er)meest(er)/
mits gebreke van scepen(en) de leveri(n)ge van/
alle de voirs(creven) p(er)sone(n) goeden te hebben gedaen/
alsoe hij dat inde banc voir scepen(en) heeft/
gec(er)tificeert Ov(er)mits dien en(de) dat ter maniss(en)/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) vand(en) goeden der voirs(creven) jans wile(n)/
steve(n)s ernoults de biertrais en(de) jans van adorp/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) voirs(creven)/
scepen(en) brieve(n) beleyde tot zijne(n) wettige(n)/
gebreke behoef soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen es In sca(m)pno dece(m)br(is) ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator