SAL7773, Act: V°5.4 (12 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°5.4  
Act
Date: 1486-07-01

Transcription

2021-04-29 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat katline baertmakers/
weduwe willems wilen de becke(re) cu(m) tuto(r)e heeft/
geconstitueert janne de becke(re) hue(re)n sone en(de) janne/
en(de) den selve(n) volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt/
gegeve(n) aut alle hue(r) saken questien geschille(n) bederve(n)/
die zij nu uuytstaen(de) heeft oft naemaels hebbe(n) sal/
te bewa(r)en te bescudden (et)c(etera) in for(ma) P(ro)mitte(n)s ratu(m)/
salvo iusto calculo coram tybe thenis julii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator