SAL7773, Act: V°9.2-R°10.1 (27 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°9.2-R°10.1  
Act
Date: 1486-07-04

Transcription

2021-05-02 by myriam bols
Want de voirs(creven) jouffr(ouwe) machtelt als geleydt nae des(er)/
stad recht voir haer wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goede beyde/
have en(de) erve wout(er)s gheerts soe wair die gelegen zijn/
haer met andriese van voshem vorste(r) van des(er) stad/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven)/
woute(re)n dach van rechte mits v(er)strijkeniss(en) va(n) genechte(n)/
op heden dyenen(de) oft hij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet/
hadde willen allege(re)n doen besceyden tot welken/
dage de voirs(creven) wout(er) noch nyema(n)t van zijne(n) wegen/
geco(m)pareert en es den voirs(creven) geleydden co(m)pare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
yerst aengehoirt den voirs(creven) andriese die cleerde bij zijne(n)/
eede dexploit en(de) execucie bij hem gedaen te zijne/
ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datme(n)
//
der voirs(creven) geleydd(en) vanden voirs(creven) goeden houden soude/
in hue(re)n voirs(creven) beleyde alsoe v(er)re alst noch voir hen/
scepen(en) comen es Eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator