SAL7774, Act: R°104.2 (206 of 1059)
Search Act
previous | next
Act R°104.2  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-20 by Magda van Winkel
Alsoe als ten vervolghe aelbrechts tans geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goede(n) beide/
have ende erve gorts blanckarts en(de) katline(n) andries/
zijnd(er) huysvrouwe(n) soe waer die gelege(n) sijn gescreve(n)/
es geweest met brieve(n) van des(er) stadt aen den meye(re)/
van aersschot oft zijne(n) stadhoude(re) te langdorp alle/
de selve goede te leve(re)n en(de) te doen volge(n) den/
voirs(creven) geleidden oft den bring(er) der voirs(creven) ons(er) brieve(n)/
in zijne(n) name Ende den selve(n) gehuyssche(n) en(de)/
henricke de smet dach van rechte op heden dienen(de)/
inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) oft/
zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde(n) willen/
allege(re)n doen besceyden ald(aer) de voirs(creven) p(er)sone(n) noch/
nyema(n)t van hueren wege(n) en es gecompareert/
den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) Soe hebbe(n) de scepen(en) van loven(e)/
yerst aengehoirt pauwelse bierma(n)s bode van/
des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede de leveri(n)ge/
en(de) dach besceydi(n)ge behoirlijc gedaen te zijne/
ter maniss(en) smeyers gewesen voir een vo(n)nisse/
datme(n) den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en)/
brieve(n) beleide soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen es In sca(m)pno cor(am) o(mn)ib[(us)] dempt(is)/
pynnock scoonvorst octobr(is) ii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator