SAL7774, Act: R°111.3-V°111.1 (219 of 1059)
Search Act
previous | next
Act R°111.3-V°111.1  
Act
Date: 1487-10-05

Transcription

2022-11-17 by Magda van Winkel
Allen (et)c(etera) dat henrick paige en(de) juliane cortvrints/
zijne huysvr(ouwe) hebben geconst(itueer)t machiele cortvrints/
hectoire lyndeman woenen(de) bynne(n) den dorpe en(de)/
heerlich(eit) van lyekerke janne vand(en) veken(en) aut/
om inden name der voirs(creven) gehuysschen te v(er)coopen/
te v(er)thie(re)n te belasten te beco(m)me(re)n alle alsulken erfgoede/
als zij bynne(n) der voirs(creven) p(ro)chien en(de) heerlich(eit) van/
lyekerke liggen(de) hebben(en) met wat name die/
genoe(m)t zijn den coops d(aer)af inden name ende
//
van wegen der voirs(creven) gehuysschen goede guedinge en(de)/
vestich(eit) te doen(e) nae costume gewoe(n)te en(de) zede vand(en)/
plaetsen daer des te doen sal zijn Et generalit(er)/
p(ro)mitten(tes) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
g(odefrido) berghe naus(nijdere) scab(inis) octobr(is) v[ta]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator