SAL7774, Act: V°109.3-R°110.1 (217 of 1068)
Search Act
previous | next
Act V°109.3-R°110.1  
Act
Date: 1487-10-03

Transcription

2022-11-17 by Magda van Winkel
Vand(er) questien die opv(er)staen geweest es tussche(n) den/
eerw(eer)digen hee(r) hee(re)n diericke van gruene(n)dale doctoir/
inden geesteliken rechten ter eend(er) zijden en(de) pete(re)n/
alarts scrynmake(r) ter ande(r) zijden aengaen(de) den/
twiste dien zij tegen malcande(re)n van huer(er) beid(er)/
erve neve(n) een gelegen ende des d(aer)aen cleeft hebbe(n)/
hen de selve p(ar)tien eendrachtelijck gesubmitteert en(de)/
verbonden inde eendrechtige uuytsprake vande(n) drie/
stadt meest(er)s in sulker vuege(n) dat zij gesame(n) der
//
te geliken coste sulle(n) doen vergade(re)n den meest(er)s/
opden gro(n)t bynne(n) acht dage(n) naistcomen(de) d(aer) elc der/
voirs(creven) p(ar)tien zijn gebreck sal moege(n) mu(n)delinge/
opdoen Ende oft alsdan e(n)niger p(ar)tien thoen behoefde/
sullen zij dien leiden bynne(n) behoirlike(n) tijde die de/
meest(er)s d(aer)toe ordine(re)n sulle(n) ende nae dat de selve/
meest(er)s volcome(n) informacie gehadt sulle(n) hebbe(n) sulle(n)/
zij bynne(n) den xl dagen oft eer op dat hen moegelijck/
zij hue(r) uuytsprake d(aer)af doen soe zij nae recht oft huer(er)/
consciencie(n) bevi(n)den sulle(n) behoiren(de) ende soe wie/
vande(n) voirs(creven) p(ar)tien int o(n)gelijck alsdan sal wordde(n)/
bevonde(n) sal den ande(re)n zijne(n) cost oprichten Promitten(tes)/
ratu(m) renu(n)c(ians) cora(m) g(odefrido) berghe naus(nijdere) octobr(is) iii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator