SAL7775, Act: R°125.2-V°125.1 (184 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°125.2-V°125.1  
Act
Date: 1489-11-05

Transcription

2020-12-16 by Karel Embrechts
Nae dien h(er) jan vanden berghe prieste(r) als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieven van loven(e) tot alle den/
goeden beide have en(de) erve claes wilen borreken/
van we(m)mele hem met brieve(n) van des(er) stadt hadde(n)/
doen leve(re)n alle de selve goede en(de) alle de ghene/
die hen d(aer)tegen souden willen oppone(re)n dach be/
scheyden Soe sijn op heden comen inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) jan vand(er) elst/
voir hen selven arndt vand(en) poele voir hem selve(n)/
en(de) oic als kercmeest(er) van we(m)mele jasp(er) hynnebeen/
voir hem en(de) laureyse zijne(n) brued(er) die als de voirs(creven)/
h(er) jan zijn beleydt ter execucien pijnde te stellen(e)/
en(de) trecht vort v(er)sochte deden segghen dat zij en(de)/
elc van hen met rasteme(n)te nae der bancken recht/
volchden opde selve goede voir hue(r) wettige scult/
die he(n) de voirs(creven) wilen claes sculdich was Nietmyn/
/ zij bekinden wel want gheen vo(n)nisse uut(er)lijc d(aer)op/
voir hen gegeven en was dat de voirs(creven) geleidde sculdich/
was te p(re)cede(re)n soe v(er)re zijn gebreck dueghdelijc/
wae(r) v(er)sochte(n) d(aer)om dat de voirs(creven) h(er) jan zijn be/
leydt ter execucien stelde en(de) de goede soe v(er)re/
zijn gebreck strecte t(er) stont v(er)cochte en(de) ten hoochste(n)/
brochte op dat zij aen tsurplus hue(r) schult vort/
mochten volghen met hue(re)n begonnen(en) rechte/
Behalven dat hij zijn scult verificeerde bij eede/
wae(re)n zij wel te vreden dat de voirs(creven) h(er) jan alsoe/
vort voe(re) met rechte dwelc zij hoepte(n) en(de) sustineerde(n)/
voir hue(r) c(on)clusie dat alsoe sculdich wae(r) te geschien(e)/
Es bij scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers ge/
wijst met vo(n)nisse dat den voirs(creven) geleidden de/
voirs(creven) goede volgen sullen tot zijne(n) wettige gebreke/
behoef en(de) dat hij die sculdich sal zijn t(er)stont/
ter execucien te stellen(e) en(de) zijn scult bij eede te/
verifice(re)n behalven dat de voirs(creven) jan vand(er) elst en(de)/
zijn medeplege(re)n hue(r) begonnen recht opt surplus/
sullen moegen volgen daer en(de) alsoe zij dat be/
gonne(n) hebbe(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator