SAL7775, Act: R°128.2 (189 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°128.2  
Act
Date: 1489-11-07

Transcription

2020-12-15 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolghe meest(er) jans henry geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loven(e) tot alle den goeden/
beyde have en(de) erve alijts smeyers en(de) baudewijns/
huers soens soe waer die gelegen zijn gescreven es/
geweest met brieve(n) van des(er) stadt aen den meye(r)/
van melain oft zijne(n) stadhoude(r) hem alle de selve/
goede te leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er)/
der voirs(creven) brieven in zijnen name en(de) den voirs(creven)/
p(er)sone(n) oft zij hen d(aer)tegen hadden willen co(m)pare(re)n/
oppone(re)n dach van rechte op heden dienen(de) alhier/
te co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
doen bescheiden Ald(aer) de voirs(creven) p(er)sone(n) niet en sijn/
geco(m)pareert den voirs(creven) geleydden co(m)pare(re)nde ende/
trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van/
loven(e) yerst aengehoirt pauwelen bierman bode/
te voete van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede/
de leveringe en(de) dach bescheydinge geschiet te/
zijne ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)/
nisse datmen den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en)/
brieven beleyde soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen es in in sca(m)pno p(rese)nt(ibus) abs(oloens) hermeys/
hove naus(nydere) nove(m)br(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator