SAL7775, Act: R°131.1-V°131.1 (196 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°131.1-V°131.1  
Act
Date: 1489-11-07

Transcription

2020-12-17 by Karel Embrechts
Item jan diericx wettich en(de) outste sone henricx/
wilen diericx geheeten van raesborne die outste/
sone was robbrechts wilen diericx geheeten van/
raesborne dien hij hadde van marien wilen van/
raesborne zijnd(er) huysvr(ouwe) ter eenre robbeert diericx/
brued(er) des voirs(creven) wilen henricx en(de) oom des voirs(creven)/
jans wout(er) van thienen als vad(er) en(de) mo(m)boir van/
zijne(n) kinde(re)n in zijne(n) broode wesen(de) en(de) oic de/
voirs(creven) robbeert en(de) wout(er) inden name en(de) van wege(n)/
hee(re)n jans van raesborne geheeten diericx prieste(r)/
henricke g(er)truyden en(de) magrieten diericx andriese/
mathijs en(de) veronen diericx zijnd(er) huysvr(ouwe) brued(er)/
en(de) suste(re)n des voirs(creven) jans diericx nu absent zijnde/
die zij hier inne geloeft hebben te v(er)vangen ter ande(r)/
zijden in p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden dat zij/
aengaen(de) den leengoeden gebleven nae de doot/
des voirs(creven) wilen robbeerts en(de) marien liddermoys vad(er)/
en(de) moed(er) der voirs(creven) hee(re)n jans en(de) robbeerts en(de)/
oude vad(er) en(de) oude moed(er) der voirs(creven) ande(r) kinde(re)n/
inde welke de voirs(creven) jan diericx staen(de) in desen inde/
stadt van zijnen vad(er) als outste sone meynde/
voir de tweedeele alleen(e) gericht te zijne nae/
den lantrechte met malcande(re)n mynlijc/
eenswordden en(de) overcomen zijn ind(er) manie(re)n/
hier nae v(er)claert Te weten(e) datmen alle de/
selve leengoede hoedanich die zijn wair die/
belegen zijn oft bevonden sullen wordden sal/
deylen hodegelijck tusschen den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne/
robbeerde den kinde(re)n des voirs(creven) wout(er)s en(de) den/
kinde(re)n den voirs(creven) wilen henr(icke) in vie(r) gelijke/
deelen en(de) dat alsdan tp(ar)t vand(en) selve(n) leengoede(n)/
dwelc den voirs(creven) ja(n)ne en(de) zijne(n) bruede(re)n en(de)/
suste(re)n in hue(r) deylinge vallen sal mette(n) ande(re)n/
chijsgoeden hen oic gevallen tusschen hen vorts/
te gelijke hodegelijc gedeylt sal wordden niet/
tegenstaen(de) enich lantrecht ter contra(r)ien Des/
sullen den voirs(creven) janne de voirs(creven) ande(r) p(ar)tijen gheve(n)/
ende betalen de so(m)me van xii ringschguld(en) eens/
/ te weten(e) de voirs(creven) h(er) jan drie robbeert drie/
wout(er)s kinde(re) drie en(de) zijn brued(er) en(de) suste(re)n oic/
drie ende sullen oic hiermede en(de) mits des(er)/
v(er)smelten alsulken drie mudden rogs erflic/
alse de voirs(creven) wilen robeert en(de) ma(r)ie liddermoys/
zijne huysvr(ouwe) elken vanden voirs(creven) struyken in/
hue(re)n testame(n)te gemaict en(de) gelaten hebben vand(en)/
chijsgoeden inde stadt vanden voirs(creven) leengoeden/
voir uuyt te hebben(e) Geloven(de) de voirs(creven) p(ar)tijen/
inden name en(de) van wegen als voi(r)e malcande(re)n/
tegen en(de) contra(r)ie den inhouden(en) van desen/
tractate ne(m)mermeer aen te spreken te vexe(re)n/
nochte moeyen in gheenen rechte geestelijck/
noch weerlijc bij hem selven oft yeman(de) and(er)s/
mair malcande(re)n voirde(r) vestich(eit) te doen(e) voir/
de leenhee(re)n en(de) mannen van leene d(aer)af men/
de voirs(creven) goede houden(de) es en(de) elde(r) daer des/
behoeven sal ter maniss(en) en(de) coste des gheens/
die die bege(re)n sal Et tantu(m) p(ro)ut cor(am) hermeys/
naus(nydere) nove(m)br(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator