SAL7775, Act: R°134.2-V°134.1 (202 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°134.2-V°134.1  
Act
Date: 1489-11-13

Transcription

2020-12-16 by Karel Embrechts
Item daneel van baerdeghe(m) sone wilen robbijns/
van baerdeghe(m) die hij hadde van jouffr(ouwe) alijte(n)/
wilen vand(er) borch zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) d(aer)nae/
huysvr(ouwe) jans wilen van prelijs teer eenre/
jan abeels en(de) jouffr(ouwe) katline van baerdeghe(m)/
zijne huysvr(ouwe) docht(er) der voirs(creven) wilen robbijns/
en(de) jouffr(ouwe) alijte(n) sust(er) des voirs(creven) daneels ter/
ande(r) zijden in p(rese)ncia hebbe(n) gekint en(de) gelede(n)/
dat zij bij raide en(de) avijse van enige(n) hue(re)n/
maghen en(de) vriende(n) als van alle den haeffe/
liken en(de) enige erffelike goede sculde(n) en(de)/
wed(er)sculden gebleven van en(de) nae de doot/
der voirs(creven) hue(re)r oud(er)s en(de) oic nae de doot des/
voirs(creven) wilen jans de preile tweeste man/
d(er) voirs(creven) wilen hue(re)r moed(er) eensworrden en(de)/
ov(er)comen zijn der pointe(n) voirw(er)den en(de) cond(ici)[en]/
hier nae v(er)clart Te weten(e) yerst dat dat de/
voirs(creven) gehuysschen sullen hebben en(de) ae(n)veerden/
alle de haeffelijke goede van huysraide en(de)/
coren(en) greyne sculden en(de) and(er)ssins gebleven/
van en(de) nae de doot des voirs(creven) wilen jans/
/ van preille en(de) jouffr(ouwe) alijten alsoe de selve/
goede zijn te thienen inden spiegel behalve(n)/
enige silve(r) juwelen die zij same(n)tlijc gedeilt/
hebben It(em) selen de voirs(creven) gehuysschen oic te/
he(n)weert en(de) op hue(re)n last nemen alle pech/
tingen van landen en(de) thienden die de voirs(creven)/
wilen jan en(de) zijne huysvr(ouwe) te pachte hadde(n)/
mette(n) vruchte(n) en(de) p(ro)ffijten en(de) d(aer)af den voirs(creven)/
daneele costeloes en(de) scadeloes houde(n) en(de) o(n)theffen/
It(em) sulle(n) de voirs(creven) gehuyssche(n) op hue(re)n last nemen/
alle sculden van erf en(de) lijfrinte(n) en(de) ande(r) die(n)/
de voirs(creven) wilen jan en(de) zijne huysvr(ouwe) als pri(n)/
cipale oft borghe sculdich zijn en(de) d(aer)af den/
voirs(creven) daneele en(de) zijn goeden costeloes en(de)/
scadeloes o(n)theffen dwelc zij alsoe geloeft/
hebben ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] En(de) ov(er)mits des voirs(creven) es en(de)/
oic d(er) so(m)men van hond(er)t rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc die de voirs(creven) gehuyssche(n) den voirs(creven) daneele/
moete(n) gheven d(aer)af daneel de lx r(insch)guld(en)/
bekint heeft o(n)tfanghen te hebben(e) en(de) dand(er)/
xl die hij [sij] bewesen hebbe(n) te heffen(e) te/
kers(mis)s[e] naistc(omende) aen gielijse van pa(n)brugghe(n)/
die de selve gielijs den voirs(creven) geh(uysschen) sculdich es/
bebrieft voir scepen(en) van thienen En(de) oft van/
dien xl rinschguld(en) gebreck wa(r)e hebben/
geloeft de selve h gehuysschen den voirs(creven)/
daneele de xl rinschguld(en) te kers(mis)s[e] te/
betalen(e) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] heeft de voirs(creven) daneel/
gerenu(n)cieert o(mn)i iuri et action(i) sibi in dict(is) mo(bili)[b(us)]/
quolibet co(m)peten(te) Promitten(tes) rat(um) et no(n)/
alloqui alt(er) alt(eru)m cor(am) hermeys naus(nydere) nove(m)br(is)/
xiii
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator