SAL7775, Act: R°137.3-V°137.1 (210 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°137.3-V°137.1  
Act
Date: 1489-11-14

Transcription

2020-12-17 by Karel Embrechts
Item dierick van langrode in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) geleden hoe al eist soe dat daneel boxhoe(re)n/
de jonghe zijn neve en(de) jan wilen vanden /
tymple sone wilen wout(er)s hen mette(n) selven/
diericke als pri(n)cipale sculde(re)n v(er)bonden hebben/
voir scepen(en) van loven(e) opten xii[en] dach julii/
a(n)no lxxx in desen en(de) den ande(re)n came(re)n in/
div(er)sen erf en(de) lijfrinten en(de) met en(de) gelijc hem/
dande(r) borghen inde brieve(n) d(aer)op gemaict gelooft/
to(n)theffen(e) dat nochtan dien niet tege(n)staen(de) de/
pri(n)cipale hootpe(n)ni(n)gen tzijnen p(ro)ffijte alleen(e) gecome(n)/
o(n)tfanghen en(de) in zijne(n) nootorboir bekeert zijn/
Desgelijcx oic van alle(n) alsulken finan(cien) bijden selve(n)/
/ diericke en(de) daneele bekint in div(er)sen erf ende/
lijfrinten in des(er) en(de) den ande(re)n came(re)n vand(er) daet/
xiiii[c] lxxxi t(er)cia dece(m)br(is) d(aer)inne de voirs(creven) daneel/
gelijc hem den voirs(creven) janne wilen vand(en) tymple/
en(de) dande(r) hue(re)n borghen geloeft heeft scadeloes/
to(n)theffen(e) It(em) insgelijcx van alsulken finan(cien) bij/
hen bekint dece(m)br(is) xxi a(n)no lxxxi ende oic/
van alsulken xx rinschguld(en) lijftochten als zij met/
meer ande(re)n voirtijden bekint hebben meest(er)/
he(n)ricke wilen mercha(n)t die alnoch staen ten/
live der weduwen meest(er) anthonijs wilen flameng/
die docht(er) was jacops wilen van raveschote en(de)/
oic de pri(n)cipale hootpe(n)ni(n)ge van dien xii croone(n)/
erflic die de selve daneel gordt wilen vande(n)/
berghe sone wilen pet(er)s en(de) jan de wairseghe(re)/
bekinden met scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er)/
daet xiiii[c] lxxvi nove(m)br(is) penult(ima) jouffr(ouwe) katline(n)/
wilen van ov(er)winghe weduwe henricx wilen/
vanden berghe niet tegenstaen(de) dat de selve/
dierick inde selve brieve van xii croone(n) gheenssins/
geruert en staet En(de) dat de voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) elc/
van hen hen ter ernstig(er) beden en(de) v(er)sueke desselfs/
diericx alsoe v(er)bonden en(de) v(er)obligeert hebben be/
kynnende mits dien dat hij hen en(de) elken/
van hen hue(r) goede erfgenamen en(de) naecomeli(n)ge(n)/
van allet des voirs(creven) es soe v(er)re elken van hen/
dat ae(n)gaet sculdich es costeloes en(de) scadeloes te/
houden(e) te lossen(e) en(de) to(n)theffen(e) ende heeft/
d(aer)om geloeft en(de) geloeft mits des(er) de voirs(creven)/
rinten jairlijcx te gelden(e) uuyt te reyken(e) en(de)/
te betalen(e) en(de) den voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) elken van/
hen d(aer)af costeloes en(de) scadeloes te lossen(e) ende/
to(n)theffen(e) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] ende soe vele d(aer)toe te doen(e)/
dat zij hue(r) goede en(de) naecomeli(n)gen d(aer)af tot/
ewigen dagen los vry en(de) o(n)geprae(m)t sullen zijn/
en(de) bliven cor(am) hove naus(nydere) nove(m)br(is) xciiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator