SAL7775, Act: R°152.2 (230 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°152.2  
Act
Date: 1489-11-21

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Want pet(er) rogghe als geleydt nae den rechte/
van des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot alle den goeden beide [have] en(de) erve jans/
leemans en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) soe wair die be/
legen zijn hem met gielijse de vos vorste(r)/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven)/
gehuysschen oft zij d(aer)tegen yet hadden willen/
allege(re)n dach van rechte op heden dienen(de) alhier/
te co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) doen bescheiden Tot welken dage de voirs(creven)/
gehuysschen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en/
zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) yerst aengehoirt den voirs(creven) gielijse die/
cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach be/
scheidinge bij hem geschiet te zijne ter maniss(en)/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijnen scepen(en) brieven beleide/
soe v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen es/
in sca(m)pno cor(am) om(n)ibus de(m)pto hove nove(m)br(is)/
xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator