SAL7775, Act: R°159.2-V°159.1 (240 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°159.2-V°159.1  
Act
Date: 1489-11-27

Transcription

2020-12-22 by Karel Embrechts
Item h(er) jan claes prieste(r) voir hem selve(n) en(de)/
als p(ro)cur(eur) der wettig(er) erfgenamen lenarts wilen/
bloems te weten(e) jans machiels lijsbeth beckers/
zijnd(er) huysvr(ouwe) augustijns van broecmoelen machteld(en)/
beckers zijnd(er) huysvr(ouwe) g(er)ts moens lijsbette(n) bloems/
zijnd(er) huysvr(ouwe) arnts de gouwe(re) magriete(n) bloems/
zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) jehanne(n) bloems en(de) he(n)rick speelberch/
/ in p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden gehaven en(de)/
o(n)tfangen te hebben(e) vand(en) rintmeest(ere)n der stadt/
van loven(e) alle alsulke pe(n)ni(n)ge van goude en(de)/
silve(r) als bleven zijn nae de doot en(de) aflivich(eit)/
des voirs(creven) wilen lenarts soe v(er)re die opten regist(er)/
vand(er) stadt alhier gestelt zijn geweest Scelden(de)/
mits dien inden name en(de) van wegen als voi(r)e/
volcomelijc quijt de voirs(creven) stadt en(de) allen ande(re)n/
dien dat ae(n)cleven mach promittens non alloqui/
renu(n)c(ians) mair van des(en) o(n)tfanghe tegen eene(n)yege/
lijken inne te staen(e) en(de) wara(n)t te zijne Ende d(aer)voi(r)e zijn/
es borghen he(n)ricus van(n) den speelhove(n) secretar(is) en(de)/
arndt scrijne rintm(eeste)r der stadt van loven(e) et duo/
p(ri)mi insup(er) p(ri)mus cor(am) hermeys naus(nydere) nove(m)br(is)/
xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator