SAL7775, Act: R°162.2-V°162.1 (248 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°162.2-V°162.1  
Act
Date: 1489-11-25

Transcription

2020-12-21 by Karel Embrechts
It(em) brued(er) gielijs de porte(re) prieste(r) religieux vanden/
p(re)dike(re)n te loven(e) met consente weten(e) ende/
bijzijne des p(ri)oirs [bruede(re)n claes sas en(de) jans van ghele r(e)ligieusen ald(aer)] in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
geleden dat alsulken goeden als hij beseten heeft/
nae de doot wilen gielijs de porte(re) zijns vad(er)s/
en(de) magriete(n) vanden berghe zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de)/
hem nu ae(n)comen zijn nae de doot en(de) aflivich(eit)/
wilen jans porte(re) hij in alle die goede niet/
en es dan een tochte(r) ende dat soe wa(n)neer/
hij van live ter doot comen sal de selve goede/
toecomen sullen katline(n) porte(re) wilen huysvr(ouwe)/
henricx vand(er) bueken en(de) hue(re)n naecomelingen be/
kynnen(de) dat tvoirs(creven) godsh(uys) nae zijn doot d(aer)inne/
gheen recht noch actie te hebben(e) nae dinhoud(en)/
vand(er) geluften staen(de) ge(re)gistreert m(ar)tii xviii li(br)[o] lxiiii op dese/
came(r) Ende niet tegenstaen(de) dat de voirs(creven) brued(er)/
gielijs gehadt heeft de tocht in een hoefken gelege(n)/
op dulake bij den apostelen tusschen de goede/
vand(en) ap(oste)len ter eenre en(de) katline(n) poirte(re) voirs(creven)/
ter ande(r) zijden soe es nochtan voirw(er)de dat/
de selve brued(er) gielijs d(aer)inne gheen tocht meer/
hebben en sal mair sal die volgen der voirs(creven)/
katline(n) zijnd(er) sust(er) Met cond(ici)[en] eist dat zij/
in toecomen(de) tijd(en) v(er)cochte alsulken huysken als/
zij op dulake heeft liggen(de) bijd(en) voirs(creven) hoefken(en)/
dat in dien gevalle de voirs(creven) brued(er) gielijs t(er)stont/
ae(n)veerden sal den voirs(creven) hof als tochte(r) gelijck/
/ hij dien nu beseten heeft Ende mits desen/
heeft de voirs(creven) katline geconsenteert dat/
alle alsulke haeffelike goede gebleve(n) nae/
de doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven) wilen jans/
de porte(re) huers brued(er)s sulle(n) wordden gedeylt/
en(de) dat de voirs(creven) brued(er) gielijs met zijne(n)/
gedeelte sal moegen doen zijne(n) eygen(en) wille/
soe hem dat believe(n) sal cor(am) hove naus(nydere)/
nove(m)br(is) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator