SAL7775, Act: R°168.4-V°168.1 (258 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°168.4-V°168.1  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Item jan de walsche in p(rese)ncia heeft v(er)huert ende/
bekint v(er)huert te hebben(e) magrieten vanden sa/
velpoele de stove geheeten de guld(en) mouwe met/
gaders eenen huyse d(aer)aen gelegen dat toe te/
behoi(r)en plach wilen arnde van hove en(de) ande(re)n/
gereede goede van bedden coetsen slapelaken(en)/
sargien becken(en) ketele(n) en(de) omslagen tott(er) selver/
stoven behoiren(de) Te houden te hebben ende in/
hueringen te besitten van kersmisse naistcomen(de)/
eenen t(er)mijn van drie jai(r)en lanck due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgende elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voir tweenvijftich rinschgul(den)/
te xxii st(uvers) tstuc drie pl(a)c(ken) den st(uver) te weten(e) alle/
weken d(aer)af xxii stuv(er)s oft zij mach o(n)begrepe(n)/
tallen xiiii nachten betalen ii rinschgul(den) te xxii st(uvers)/
tstuc jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Ende want der voirs(creven) magriete(n) de goede voirs(creven)/
/ alsnu gescat zijn soe zij bekinde weert zijnde/
lix blauwe croone(n) te xvi st(uvers) tstuc drie pl(a)c(ken) den st(uver)/
soe es voirw(er)de dat zij ten afsceyden(en) van hue(re)n/
t(er)mijne die alsoe goet wed(er)om leve(re)n sal h(ere)n?/
bij alsoe de leveringe beter wae(r) tot hue(re)n afsceyden(en)/
dan die nu scat gescat es dat sal jan sculdich zijn/
magriete(n) op te leggen(e) en(de) oft die oic arge(r) en(de)/
myn gescat wordt tot hue(re)n afsceyden(en) dan voirs(creven)/
es dat sal zij oic sculdich zijn janne goet te doen(e)/
It(em) wa(n)t de voirs(creven) jan de voirs(creven) stove bynne(n) de/
berdde(re)n alle nyeuwe heeft doen maken en(de)/
de kakelen ov(er)sien soe de voirs(creven) magriete selve/
bekinde soe is voirw(er)de dat zij die soe goet late(n)/
sal It(em) is oic voirw(er)de want de voirs(creven) magriete/
voir tvoldoen van des voirs(creven) es gheene borgen en/
heeft gestelt dat zij den voirs(creven) ja(n)ne de walssche/
betalen sal tusschen dit en(de) s(in)[t] jans(mis)s[e] naistcomen(de)/
twelf r(insch)gul(den) te xx st(uvers) tstuc iii pl(a)c(ken) den st(uver) t(am)q(uam)/
ass(ecutu)[m] die haer afslach doen sullen inde betali(n)ge/
vand(en) lesten xii weken van hue(re)n t(er)mijne It(em) es/
oic voirw(er)de dat de voirs(creven) magriete hue(re)n t(er)mijn/
due(re)nde sal houden op hue(re)n cost de heymelich(eit)/
ald(aer) staen(de) Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
berge donck dece(m)br(is) v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator