SAL7775, Act: R°178.2-V°178.1 (276 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°178.2-V°178.1  
Act
Date: 1489-12-09

Transcription

2020-12-27 by Karel Embrechts
Item lodewijck vand(er) borch inden name ende van/
wegen jans vand(er) borch zijns soens ond(er) zijn dagen/
zijnde en(de) in zijnen broode wesen(de) ter eenre en(de)/
jouffrouwe katline(n) van dongelb(er)ghe weduwe jans/
wilen vanden tymple inden name ende van wegen/
lodewijcx vanden tymple huers soens oic onder/
zijn dagen zijnde en(de) in hue(re)n broode wesen(de) ter/
ande(r) zijden in p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden/
dat zij aengaen(de) alsulken heerliken leene mette(n)/
p(ro)ffijten d(aer)toe behoiren(de) alse den voirs(creven) twee kinde(re)n/
bij testeme(n)te jouffr(ouwe) lijsbetten wilen vanden berghe/
hue(re)r ouder moeyen met testeme(n)te gemaict en(de)/
gelaten es gelegen te scibbeke en(de) te rode alsoe/
men dat te leene houden(de) es vanden hee(re) van/
s(in)[te] g(er)truyden d(aer)af de voirs(creven) [vacat]/
de heerlich(eit) en(de) [vacat] de p(ro)ffijten ende goeden/
d(aer)toe behoiren(de) ontfangen met malcande(re)n over/
comen v(er)accordeert en(de) eenswordden zijn dat/
niet tege(n)staen(de) den selven o(n)tfanghe hoe wes/
deen beter oft meerde(r) es dan dande(r) dat zij/
tweewigen dagen de selve goede hoodegelike/
deylen sullen en(de) alle p(ro)ffijten d(aer)af comen(de) alsoe/
wel de heerlike rechten als ande(r) te gelike trecken/
sullen ende oft deen van hen aflivich wordde/
alsoe dat zijn ontfanck wed(er)om v(er)nyeut moeste/
wordden dat zij de costen d(aer)af te gelike ghelden/
en(de) dragen sullen Geloven(de) malcande(re)n tegen/
des voirs(creven) es ne(m)mermeer hynd(er) stoot oft letsel/
te doen(e) in enig(er) manie(re)n ende soe wa(n)neer/
enige der voirs(creven) kinde(re)n tot hue(re)n dagen comen/
sullen zijn dat zij die in dien hebben sullen/
/ dat die van geliken doen sal Ende oft enich/
van hen den ande(re)n stoot oft letsel d(aer)inne dade/
dat inde stad van alsulken goeden als deen/
den ande(re)n soude willen ontrecken hij alsoe vele/
chijsgoede voir uuyt sal hebben promitten(tes) ratu(m)/
sub ypotheca om(n)i(u)m bonoru(m) (et)c(etera) coram naus(nydere) donck/
dece(m)br(is) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator