SAL7775, Act: R°186.3-V°186.1 (299 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°186.3-V°186.1  
Act
Date: 1489-12-16

Transcription

2020-12-30 by Karel Embrechts
It(em) gielijs van duffle heeft geloeft thomase/
warnier als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) marien/
van glymes natuerlike docht(er) bauduins wilen/
/ van glymes dat hij den selven tot behoef der selv(er)/
zijnd(er) huysvr(ouwe) tot desselfs gielijs coste goeden en(de) erve(n)/
sal tot zijnd(er) manissen in twee mudden core(n)s/
erffeliker rinten als hij heeft op een huys geheeten/
den helm gelegen te geldenake desgelijcx oic/
in twee en(de) een half mudden corens als hij heeft/
op seke(r) goede en(de) ond(er)pande hubins [vacat]/
gelegen te ghete p(ro)mittens sat(isfacere) siquid Welke/
rinten metten acht(er)stelle van dien tot desen dage/
toe v(er)schenen de selve gielijs mits des(er) gecedeert en(de)/
getra(n)sporteert heeft en(de) mits des(er) cedeert transpor/
teert en(de) ov(er)gheeft den selve(n) thomase behalve(n)/
dat de ii mudden corens erflic vand(en) voirs(creven)/
iiii(½) mudden nae de doot der voirs(creven) jouffr(ouwe) marie(n)/
sculdich sullen zijn te volgen(e) jaquemijne(n) na/
tuerlike docht(er) der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien die zij/
behouden heeft van jacoppe wilen van duffle/
brued(er) des voirs(creven) gielijs naevolgen(de) eend(er) uut/
spraken bij m(ijn) hee(re) van camerijke d(aer)op uutge/
sproken cora(m) naus(nydere) donck eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator