SAL7775, Act: R°211.3 (334 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°211.3  
Act
Date: 1490-01-04

Transcription

2021-01-01 by Karel Embrechts
Item es den voirs(creven) brief bekint te dier mey/
ni(n)gen dat hij hem d(aer)mede sal moegen doen/
leyden tallen tijden alst hem gelieve(n) sal/
om costeloes en(de) scadeloes onthaven te wordden(e)/
van alsulken drie r(insch)guld(en) en(de) twee croone(n)/
lijftochten d(aer)voi(r)e de voirs(creven) wout(er) aen div(er)se/
p(er)sonen voir zijnen voirs(creven) brued(er) hem v(er)loeft/
heeft ende de voirs(creven) drie rinschguld(en) en(de) twee/
croone(n) lijftochte(n) voirs(creven) v(er)storve(n) oft afgequete(n) zijnde/
sal desen brief te nyeute zijn en(de) dbeleydt dat/
d(aer)uuyt soude spruyten eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator