SAL7775, Act: R°228.2-V°228.1 (352 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°228.2-V°228.1  
Act
Date: 1490-01-15

Transcription

2021-01-02 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat henrick diericx sone/
wilen jans en(de) magriete van achter zijne huysvr(ouwe)/
woenen(de) te hag(er)srode inde p(ro)chie van bierbeke hebbe(n)/
genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) van ja(n)ne/
van udekem den ouden thoff desselfs jans geheeten/
thoff teykem Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
in ald(er) manie(re)n en(de) voirw(er)den symoen vand(en) dale/
dat vortijts gehouden heeft nae uuytwijsen/
der pechtinge(n) d(aer)af gemaict van m(er)te lestleden/
eenen t(er)mijn van sesse jai(r)en lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) behalve(n) dat zij/
ten halve(n) tijde sceyden moegen en(de) de ghene die/
scheiden wilt sal dat den ande(re)n een half jair te/
voi(r)en moeten cundige(n) uuytgenome(n) dat de/
voirs(creven) wynne ongehoude(n) sullen sijn inden mergel/
te vueren It(em) sullen de voirs(creven) wynne ongehoude(n)/
zijn den voirs(creven) janne jairlijcx te houden een verken/
op dat hij hem leidt en(de) selen de wynne(n) oic ge/
houden zijn ja(n)ne te besaeyen(e) gelijc den zijne(n) een/
mol(evat) lijsaets mair sal jan moeten den saet leve(re)n/
It(em) sal jan gehouden zijn dwoenhuys metten stallinge(n)/
te r(e)pare(re)n tusschen dit en(de) groot vastlavo(n)t soe dat/
de wynne d(aer)inne drooghe moege woene(n) ende/
de schue(r) te doen r(e)p(ar)are(re)n tusschen dit en(de) oegst/
naistcomen(de) soe dat hue(r) coren d(aer)inne wel en(de)/
drooge liggen moege It(em) sal de selve jan den/
voirs(creven) wynne leenen twee sacken saeyhave(re)n d(aer)voe(r)/
hem de voirs(creven) wynne gheve(n) sullen te bamesse/
naistcomen(de) soe vele gelts als hem de have(r) coste(n) sal/
/ It(em) vand(en) iii[c] schooven stroos die de voirs(creven) he(n)rick seeght/
gecocht te hebben(e) die sullen de wynne en(de) de meest(er)/
half en(de) half betalen dit jair alleen(e) en(de) vortaen(e)/
sal d(aer)af zijn nae inhoudt vand(er) pechtinge(n) symoe(n)s/
voirs(creven) It(em) es voirw(er)de dat dweygelt jairlijcx/
vallen sal s(in)[te] m(er)tensmisse niet tegenstaen(de)/
wes d(aer)af in symoens pechtinge geruert staet/
Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cora(m) hove naus(nydere)/
januarii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator