SAL7775, Act: R°229.2-V°229.1 (355 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°229.2-V°229.1  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2021-01-01 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge g(er)truyde(n) spapen weduwe/
peters wilen beyardt geleydt zijnde nae den/
rechte van des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goede(n) beyde have/
en(de) erve jans wilen reers soe waer die gelege(n)/
zijn gescreve(n) es geweest met brieve(n) van des(er)/
stadt aen den meye(r) van zichen(en) oft zijne(n) stadhoude(r)/
te houdert haer alle de selve goede te leve(re)n/
en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in hue(re)n name oft dat in gevalle van opposicie(n)/
de wed(uw)[e] en(de) kinde(re) des voirs(creven) wilen jans alhier/
/ comen wae(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) tot eenen seke(re)n ge daghe van rechte/
inde voirs(creven) brieve(n) begrepe(n) Tot welken daghe/
de voirs(creven) weduwe hue(r) kinde(re) noch yema(n)t/
van hue(re)n wegen niet en zijn geco(m)pareert de/
jannese de vos als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) geleidde/
co(mp)are(re)nde ende trecht vort versueken(de) soe hebbe(n)/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt thieboute/
steenweechs bode te voete van des(er) stadt die/
cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach/
bescheidinge voirs(creven) bijden stadhoude(r) des meyers/
van zichen(en) tot houdert geschiet te zijne ter/
manissen smeyers gewesen met vo(n)nissen dat/
men den voirs(creven) geleidder vand(en) voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht van hue(re)r scepen(en) brieve(n) beleide/
soe verre het noch voir scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator