SAL7775, Act: R°257.1-V°257.1 (405 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°257.1-V°257.1  
Act
Date: 1490-02-08

Transcription

2021-01-07 by Karel Embrechts
Cond zij allen lieden dat jan van gobbelsrode sone wijlen/
jans in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
tegen aerde vande(n) broecke en(de) jouffr(ouwe) marien le manais/
zijnd(er) huysvr(ouwe) wijlen wed(uw)[e] jans wijlen van bierbeke thoff der/
selv(er) jouffr(ouwe) marien gelegen te hagairtsrode inde p(ro)chie va(n)/
bierbeke metten huysen hove(n) wynnen(de) lande(n) bloken boeg(ar)de(n)/
en(de) allen zijne(n) toebehoirte(n) Te houde(n) te hebben en(de) te besitte(n) va(n)/
half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) gedragen(de) de voers(creven)/
wynnen(de) lande(n) int geheel sesthien boende(re)n elcx jairs om en(de)/
voe(r) neghenthien mudden rogs en(de) onderhalf mudde terwen/
elcx grains goet en(de) payabels cu(m) va(nn)[o] et pe(n)na pactus en(de) mesur(e)/
lov(aniensis) alle jae(re) sinte andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(e) thue(re)n/
huyse oft d(aer) hen dat gelieve(n) sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] dies/
en sal sinte a(n) de wyn sinte andr(iesmiss)[e] nu naestcomen(de) niet meer/
dan halve(n) pacht geve(n) Met vorweerde(n) ofter meer lants/
bevonde(n) wordde dan xvi boende(re)n soe sal den pacht voirs(creven)/
gehoeght wordden en(de) wairts min bevonde(n) soe sal den voers(creven)/
gemi(n)ct wordden altijt nae avena(n)t It(em) sulle(n) de meest(er)s en(de)/
wyn doeft opde selve goede wassen(de) half en(de) half deyle(n) en(de)/
te gelike coste ter eerden leve(re)n en(de) de wyn sal smeeste(re)n deel/
te loeven(e) thue(re)n huyse leve(re)n en(de) dies sal de wyn tsteenoeft/
alleene hebbe mair sal zijne(n) meest(er)s geve(n) [jairlijcx] eene(n) corf crieken/
It(em) de wyn sal de huysing(en) houden vand(er) underster rijkelen/
nederweerts en(de) zijne(n) meest(er)s jairlijcx leve(re)n een hond(er)t cuysbae(re)r/
lever walme(n) spande groot en(de) alsmen dien verdecken sal dan/
moet de wyn den deckers den montcost geve(n) en(de) de meest(er)s/
sullen de dachue(re)n betalen en(de) alsme(n) d(aer) aende oude huyse(n)/
decken oft plecken sal dan sal de wyn den leem [halen] en(de) de vitselroede(n)/
in smeest(er)s bossche(n) hall halen It(em) de wyn sal zijne(n) meest(er)s doen/
alle jae(re) drie carweyen met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den en(de) zijne(n)/
meest(er)s hulpe(n) den mesthoff hooge(n) vand(en) voers(creven) hove Ende de/
meest(er)s en(de) wyn sulle(n) van malca(n)de(re)n moege(n) sceyde(n) ten halve(n)/
tijde behalve(n) dat de ghene die sceyden wilt dat den ande(re)n/
een half jair te voren cu(n)dige(n) sal Ende de wyn sal moege(n)/
tru(n)cken alsoe v(er)re alst hafsteel gegaen heeft It(em) sal de wyn/
de voers(creven) lande(n) houde(n) wynne(n) drive(n) en(de) meste(n) wel ende/
loflijc gelijc reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden alsoe wel de/
voirste als de naeste ende de wege(n) waterleyde(n) en(de) grechte(n)/
/ houde(n) wel en(de) loflijc tzijne(n) coste Ende mits dien dat de voers(creven)/
wyn selver lande(n) heeft soe es vorweerde dat de wyn niet/
meer dan tderde voed(er) deel vande(n) meste op zijns selfs/
lande(n) vue(re)n en sal en(de) dat den meest(er)s den wyn d(aer) af alst/
hen gelieve(n) sal sulle(n) ten heylige(n) bringe(n) Ende de wyn/
sal de land(en) laten tzijne(n) afsceyde(n) h als hier nae volght/
te weten(e) dwint(er)coren besaeyt op vier getidige voren de/
stortte geri(n)gelvoirt ende de brake geheel want hij die/
alsoe vinde(n) sal tzijne(n) aencome(n) Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera)/
Et inde su(n)t fideiuss(ores) henricus et walterus vyncke f(rat)res/
filii quond(am) petri sororii p(re)d(i)c(t)i joh(ann)is de gobbelsrode prius a/
pane kath(er)ine de holsbeke ear(um) m(at)ris ac cu(m) (con)s(ens)[u] eiusd(em) m(at)ris/
et p(ri)mus eor(em) b(er)ghe hermeys februarii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator