SAL7775, Act: R°259.5-V°259.1 (410 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°259.5-V°259.1  
Act
Date: 1490-02-03

Transcription

2021-01-06 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volghe jasp(er)s vanden hornicke geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) uuyt crachte/
van scepen(en) brieven van loven(e) tot alle den goede(n)/
beide have en(de) erve mathijs wellens soe waer/
die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
/ gescreven aen den meye(r) van ca(m)penhout oft zijne(n)/
stadhoude(r) te nederhockesele alle de selve goede/
te leve(re)n ende den voirs(creven) math(ijse) oft hij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadde willen allege(re)n dach van rechte/
op heden dienen(de) alhier te co(m)pare(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen bescheiden/
Ald(aer) de voirs(creven) math(ijs) noch nyema(n)t van zijnen wegen/
en es gecompareert den voirs(creven) jasp(eren) co(m)pare(re)nde ende/
trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van/
loven(e) yerst aengehoirt cornelijse reyns bode van/
des(er) stadt die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge/
en(de) dach bescheidinge geschiet te zijne ter maniss(en)/
smeyers gewesen met vo(n)nissen datmen den/
voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijnen scepen(en) brieve(n) beleide soe/
v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen es in sca(m)pno/
cor(am) om(n)ibus dempto berghe febr(uarii) vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator