SAL7775, Act: R°260.4-V°260.1 (413 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°260.4-V°260.1  
Act
Date: 1490-02-08

Transcription

2021-01-05 by Karel Embrechts
Item wout(er) vanden dale sone wilen daneels in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) tegen/
aghaten wed(uw)[e] bertelmeeus wilen vanden broeke/
eene herberghe mett(er) ca(m)men en(de) allen brugerecke/
behoiren(de) tott(er) ca(m)men mette(n) boeg(ar)de bloke besloten/
mette(n) grechten daer acht(er) gelegen en(de) allen zijnen/
toebehoirten gelegen inde p(ro)chie van loeve(n)joel/
Item noch xxvii dach(mael) lants gelegen te love(n)joel/
voirs(creven) in div(er)se stucken ald(aer) Te houden te hebben/
en(de) te besitten in hueringen en(de) pechtingen [van half nu vortaen(e) eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang] te weten/
de voirs(creven) herb(er)ghe mett(er) toebehoirten jairlijcx om en(de)/
voir twintich rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc alle/
jai(r)e te half m(er)te te betalen(e) ende de voirs(creven)/
xxvii dach(mael) lants om en(de) voir xii(½) mudde(n) corens/
pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] mensu(r)e lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)[t] andr(iesmis)s[e]/
ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loven te leve(re)n den voirs(creven)/
termijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met cond(ici)[en] en(de)/
/ voirw(er)den dat de voirs(creven) wed(uw)[e] alsnu t(er)stont de voirs(creven)/
herb(er)ghe en(de) huysingen d(aer)af met oic den brugerecke/
sal doen wel en(de) loflijc repare(re)n en(de) dat geschiet/
zijnde sal de voirs(creven) wout(er) de selve huysinge vand(er)/
underst(er) rijkelen ned(er)weert met oic den brugerecke/
zijnen voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) op zijne(n) cost houden/
in goeden loflijken state en(de) r(e)p(ar)acien en(de) alsmen/
de huysingen dect oft plect oft and(er)ssins r(e)pareert/
vand(er) ond(er)ster rijkelen opweert sal de wed(uw)[e] den/
werclieden de dachue(re)n betalen en(de) wout(er) sal hen/
den mo(n)tcost gheven Item want de voirs(creven) lande/
vand(en) xxvii dach(mael) alsnu tacht(er) en(de) v(er)leeght zijn soe/
es voirw(er)de datmen de selve lande sal doen visite(re)n en(de)/
scatten en(de) tusschen dit en(de) s(in)[t] jans(mis)s[e] naistcomen(de)/
en(de) wes die bet(er) bevonden wordden(e) ten afsceiden(en)/
des voirs(creven) wout(er)s dan die sulle(n) getaxeert wordden/
nu tzijne(n) aencomen(en) dat sal hem de voirs(creven) wed(uw)[e]/
oprichten en(de) oft die oic tzijne(n) afsceiden(en) arge(r) bevo(n)de(n)/
wordden dat sal hij haer goetdoen en(de) oprichten/
It(em) es voirw(er)de dat de voirs(creven) wout(er) de selve lande/
wel en(de) loflijc wynnen en(de) werven gelijc reegenoote(n)/
boven en(de) beneden It(em) es voirw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne alle tstroo vand(en) voirs(creven) landen en(de) goeden comen(de)/
sal etten en(de) te meste bekee(re)n en(de) dat op de lande/
vue(re)n alsoe wel opde verste als opde naiste slants/
meeste(n) p(ro)ffijte behalven dat hij tzijne(n) afscheiden(en)/
soe vele scooven stroos sal moegen uuyte(n) voirs(creven)/
goeden met hem dragen als hij nu tzijne(n)/
aencomen(en) d(aer)inne bringen sal It(em) en sal de/
voirs(creven) wynne ten lesten drie jai(r)en niet moege(n)/
hoervruchten Item heeft noch de voirs(creven) wout(er)/
genome(n) tege(n) der voirs(creven) wed(uw)[en] eene(n) beempt/
geh(eten) den thuynhofbeempt te houden den voirs(creven)/
t(er)mijn jairlijcx om acht rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc alle jai(r)e s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e] te betalen(e) quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Inde sunt/
fideiussores d(i)c(t)i coloni alardus de opstalle f(ilius)/
quond(am) he(n)rici et qui(n)tin(us) vand(er) leyen f(ilii) quo will(elm)i/
ambo (com)mor(antes) in bierbeke et p(ri)m(us) cor(am) hove/
naus(nydere) febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator