SAL7775, Act: R°265.5-V°265.1 (427 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°265.5-V°265.1  
Act
Date: 1490-02-13

Transcription

2021-01-13 by Karel Embrechts
Item jan cobbelgiers die tegen willem(me) van bier/
beke geheeten van wilre in rechte stont inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) heeft/
nae dien de selve willem zijne aensprake/
gedaen hadde genoech bekint dbijlegge(n) desselfs/
willems Besund(er) dat tande(re)n tijden eene voir/
/ w(er)de was tusschen hen geschiet luttel voi(r)e en(de) eer/
de voirs(creven) willem te liekercke gevangen was dat/
hij den selven willem(me) afgeleet soude hebben alsulken/
iii(½) mudden corens erflic als de selve willem/
hadde op seke(r) goede jans wilen vleesch te roosbeke/
gelegen te weten(e) elc mudde met xviii rinschguld(en)/
en(de) ix rinschguld(en) eens van voirliene Ende was/
noch bereet en(de) geloefde noch soe v(er)re willem/
te vreden woude zijn met pe(n)ni(n)gen soe die cours/
hadden ten tijde dat de voirs(creven) voirw(er)de tusschen/
hen beiden gebuerde tselve te voldoen(e) ende/
hem de pe(n)ni(n)ge in alsulken valeu(r)e opteleggen/
en(de) te betalen tusschen dit en(de) maendage naistc(omende)/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] dwelc de selve willem ae(n)nam in/
sca(m)pno cor(am) om(n)ibus dempt(is) scoonvorst naus(nydere) eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator