SAL7775, Act: R°284.1 (459 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°284.1  
Act
Date: 1490-02-19

Transcription

2021-01-24 by Karel Embrechts
Item alle de voirs(creven) p(er)soene(n) hebbe(n) geloeft te gelijke te dragen(e)/
alsulk(en) xxx rins g(ulden) lijftocht(en) vanden hondert gelijk(en)/
r(ins) g(ulden) lijft(ocht) staen(de) ten live der wed(uw)[en] wouters wijle(n) vynck/
dair aff jan vyncke tsurplus sculdich es desgelijcx alsulk(en)/
vijf r(ins) g(ulden) lijfpen(sie) als jan wijlen van wynghe sculd(ich) was/
der wed(uw)[en] rombouts wijle(n) boone en(de) de p(er)soene(n) d(aer)voe(r)/
verobligeert costeloos en(de) schadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e)/
Ende heeft elc van hen sijn p(ar)t en(de) gedeelte in dien alsoe in/
tijts geloeft te betalen(e) dat dande(r) dair bij niet bescadicht/
noch gepraemt en sulle(n) wordden eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator