SAL7775, Act: R°297.2-V°297.1 (479 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°297.2-V°297.1  
Act
Date: 1490-03-05

Transcription

2021-02-04 by Karel Embrechts
Acht(er)volgen(de) den twee t(er)mi(n)acien bij den raide vand(er)/
stadt gegeve(n) februarii xxvi en(de) xxvii beide lest/
leden tusschen seke(r) ingeseten(en) sdorps van eleshem/
en(de) henricke vanden putte hue(re)n meye(r) Ald(aer) zijn/
op heden de selve p(ar)tijen wed(er) comen bijde raide/
vand(er) stadt de voirs(creven) meye(r) te kynnen(e) geven(de) hoe/
dat zij hem niet tegenstaen(de) den voirt(er)mi(n)acien/
hooge(r) gestelt hadden dan van zijnen goeden ond(er)/
hen gelegen nochtan dat hij hen [ge]p(rese)nteeert hadde/
te leyde op alle zijn goede soe v(er)re zij die selve/
niet en wisten en(de) soe wes zij d(aer)op naevolgen(de)/
den voirt(er)mi(n)acien bij eede stelden nae de weerde/
van dien p(rese)nte(re)nde hij hen te betalen(e) en(de) d(aer)toe/
hadde hij gestelt ond(er) wet vi rinschguld(en) loopen(de)/
mu(n)ten d(aer)aen hij hen geconsenteert hadde laten/
te volgen tghene des hen d(aer)af naevolgen(de) dien/
behoirde te volgen(e) D(aer)tegen de voirs(creven) vanden/
dorpe seyden dat zij tott(er) beden te setten(e) gecoren/
hadden twee bedesetters die zij met hen bracht/
hadden en(de) die d(aer)toe eedt gedaen hadde(n) ende/
wes zij bij eede gestelt hadden sustineerden zij dat/
hij dat sculdich soude zijn te betalen(e) D(aer)op zij/
beg(er)den de selve bedesett(er)s gehoirt te wordden(e)/
en(de) nae dien de selve bedesett(er)s d(aer)op g ond(er)vraecht/
gecleert hebben dat zij hen nae hue(r) beste gesedt/
hadden en(de) op hue(re)n eedt mair zij en wisten op/
hondert leeuwe nae niet hoe vele zijn goet/
weert was Es get(er)mineert en(de) den voirs(creven) p(ar)tien/
uutgesproken dat de voirs(creven) vanden dorpe mette(n)/
/ bedesette(re)n acht(er)volgen(de) den t(er)mi(n)acien voirs(creven) en(de) den/
p(rese)ntacien des voirs(creven) meyers sullen gaen opde voirs(creven)/
goede d(aer)op hen de meye(r) leyden sal op dat zij die/
niet en weten en(de) soe wesmen bevi(n)t en(de) de bede/
setters op hue(re)n eedt dorren nemen dat hij van/
dien nae der weerden der selver sculdich es sal hij/
sculdich zijn te betalen(e) en(de) d(aer)mede gestaen sond(er)/
dat zij hem van enigen bewinde sullen moegen/
stellen Ende aengaen(de) den costen die p(ar)tien nae/
der t(er)mi(n)acien malcande(re)n eysschen sal elcke de zijne/
betalen in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator