SAL7775, Act: R°300.2-R°301.1 (485 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°300.2-R°301.1  
Act
Date: 1490-03-08

Transcription

2021-02-07 by Karel Embrechts
Item jan van daelhem sone wilen mathijs in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) tegen/
janne vynck thoff gelegen te seven to(m)men inde/
p(ro)chie van meerbeke bij eversberghe gelegen met/
eene(n) beemdekene gelegen te meerbeke int gemeyn/
broeck den beempt geheeten den conijns beempt/
en(de) mett(er) heyden gelegen acht(er) de herberge te seve(n)/
to(m)men alsoe arndt de grove die gehouden heeft/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jai(r)en lang/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynnen de voirs(creven) wynnen(de) lande totten/
hove behoiren(de) om en(de) voir twintich mudden/
rogs thien mudden t(ar)wen thien mudde g(er)sten en(de)/
een sist(er) erweten elcx grains goet en(de) payabels/
cu(m) vanno mensu(r)e lovan(iensis) alle jai(r)e s(in)[te] andries/
misse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loven(e) ten huyse des/
voirs(creven) jans te leve(re)n ende de voirs(creven) beemde om/
vi rinschguld(en) te xx st(uvers) tstuc alle jai(r)e s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e]/
te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne/
vanden vie(r) yerste jai(r)en gestaen met halve(n) pachte/
te betalen(e) in reco(m)pense vand(er) schaden vand(er) voirleden/
l orlogen It(em) sullen de voirs(creven) jan en(de) de wynne van/
malcande(re)n moegen scheiden ten yersten ix jai(r)en/
behalven dat de ghene die scheiden wilt dat den/
ande(re)n l een jair te voe(re)n sal moeten cundigen It(em)/
sal de voirs(creven) wynne vanden vie(r) yerste jai(r)en de voirs(creven)/
/ lande jairlijcx zijnen t(er)mijn due(re)nde wynnen werve(n)/
en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijck reegenooten boven/
ende beneden en(de) tzijnen afscheiden(en) laten den wynt(er)/
art wel en(de) loflijc besaeydt op zijn getijdige voren/
gelijck reengenooten de stortte en(de) brake eens/
o(m)megedaen ende oft hij alsdan meer d(aer)toe/
gedaen hadde dan hij bevi(n)den sal tzijnen ae(n)comen(en)/
sal hem dat jan sculdich sijn op te richten(e) oft/
d(aer)af te hebben(e) zijnen goeden moet It(em) sal de/
wynne dooft jairlijcx inden boog(ar)den wassen(de) alleen(e)/
hebben tsynen p(ro)ffijte mair sal de wynne den/
voirs(creven) janne d(aer) voi(r)e doen vie(r) corweyden It(em) sal de/
wynne jairlijcx moeten leve(re)n xxx mandelen/
walms om de huysinge ald(aer) mede te decken(e)/
en(de) alsmen die ald(aer) verdect en(de) alsoe verre enige/
oude r(e)p(ar)acie behoeft gedaen te wordden aen de/
huysinge nu t(er)tijt ald(aer) staen(de) d(aer)af sal jan betalen/
de dachue(re)n en(de) de wynne den cost It(em) alle de/
wegen grechten en(de) grebben die de goede sculdich/
zijn en(de) behoeven te houden sullen de gehuysschen/
moeten houden en(de) maken op hue(re)n cost wel en(de)/
loflijck soe dat de voirs(creven) jan bij gebreke van/
dien egheene schade en(de) lijde ende ten ynde vanden/
voirs(creven) t(er)mijnen sullen sij die voirs(creven) goede beheymdt/
en(de) bevroedt laten alsoe zij die vynden tot/
hue(re)n aencomen(en) en(de) alsdan bynnen den voirs(creven)/
hove laten alsoe vele goets custbaers walms/
alsmen behoeft tot hondert busselen banden It(em)/
sullen de voirs(creven) jan en(de) wynne half en(de) half hebben/
alle de jonghe duyven opt duyfhuys vallen(de)/
des sal de wynne de duyven d(aer)voi(r)e moeten/
vueden thue(re)n laste alleen(e) It(em) want de voirs(creven)/
jan den voirs(creven) wynne tzijnen ae(n)comen(en) geleent/
heeft de so(m)me van xlvi rinschguld(en) te xx st(uvers)/
tstuck en(de) vijf mudden rogs en(de) vie(r) mudden/
even(en) Soe es vorw(er)de en(de) heeft geloeft de/
voirs(creven) wynne die den voirs(creven) janne tzijnder/
manissen te betalen(e) en(de) tgrain te loven te/
leve(re)n en(de) sal de wijn de chijsen uuten goeden/
gaen(de) betalen jairlijcx in afslage van zijnen/
/ weygelde soe in tijts dat jan d(aer)bij gheene scade/
en lijde It(em) es voirw(er)de dat de meest(er) den wy(n)ne/
soe vele somersaeytcorens leenen sal als hij/
den toecomen(de) some(re)n saeytijt totten voirs(creven) landen/
behoeven sal dwelc de wynne hem geloeft/
heeft wed(er) te geven(e) ad mo(nitionem) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] En(de)/
alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cor(am) hove naus(nydere) m(ar)tii/
viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator