SAL7775, Act: R°306.1 (498 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°306.1  
Act
Date: 1490-03-12

Transcription

2021-02-04 by Karel Embrechts
Vanden twiste en(de) diffe(re)ncien uuytstaen(de) tusschen/
janne breeman cuype(r) ter eenre janne promp/
als tochte(r) vanden huyse d(aer)inne hij woent inde/
hoelstrate gelegen naist den slotel des voirs(creven)/
jans breemans henricke bollen lijsbetten/
promp zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) ad(ri)ane promp kinde(re)n/
des voirs(creven) jans als erfliede vanden selven huyse/
ter ande(r) zijden aengaen(de) beid(er) voirs(creven) p(ar)tien erve/
acht(er) hue(r) voirs(creven) erve huyse d(aer)af zij te meer/
stonden twist gehadt hebben en(de) doen visite(re)n/
bijd(er) stadt gezworen meest(er)s en(de) wercklieden hebben/
hen de voirs(creven) ad(ri)aen ema(n)cipatus gesubmitteert/
en(de) v(er)bonden in wed(er)zijde inde uuytsprake der/
voirs(creven) stadmeest(er)s promitten(tes) ratu(m) cor(am) berghe/
naus(nydere) m(ar)tii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator