SAL7775, Act: R°312.2-V°312.1 (511 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°312.2-V°312.1  
Act
Date: 1490-03-15

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Allen (et)c(etera) dat g(er)t vanden velde sone wilen g(er)ts woenen(de)/
te beckevort heeft gecedeert getransporteert en(de)/
overgegeven en(de) mits desen cedeert transporteert/
en(de) gheeft over willem(me) vanden velde zijnen sone/
theffen en(de) p(er)cepcie in alsulken rijd(er) lijftochten/
staen(de) ten live des voirs(creven) willems vallen(de) xviii/
dage in meye als goessen coni(n)cx sone jans als/
principael s(er)vaes van loe en(de) peter vanden goede(n)/
huyse vanden berge als borghen des voirs(creven) goessens/
den voirs(creven) g(er)de met scepen(en) brieven van beckevort/
jairlijcx sculdich zijn It(em) noch alsulken mudden/
corens mate van diest lijfpen(sie) staen(de) ten live/
des voirs(creven) g(er)ts vallen(de) viii dage in m(er)te als de/
voirs(creven) gheert hadde met scepen(en) brieve(n) van zichen(en)/
overbracht bij den scepen(en) van molebeke aen en(de)/
op janne wilen vanden bossche woenen(de) te wers/
/ beke en(de) bijden selven wilen janne op seke(r) goede/
inde selve brieve(n) begrepen geloeft te bevestigen/
en(de) oic alle trecht en(de) actie dat hij hadde inde/
selve brieve(n) Ende heeft d(aer)om geconst(itueer)t sond(er)/
e(n)nich wed(er)roepen den voirs(creven) willem(me) zijnen sone/
om de voirs(creven) rinte(n) leven(de) de live d(aer)inne be/
grepen te heffen(e) te bueren(e) to(n)tfangen(e) alle/
rechtvorderinge nae inhoudt der selver brieve(n)/
te doen(e) en(de) te vorde(re)n die de selve g(er)t soude/
hebben moegen doen Geloven(de) rat(um) en(de) vand(er)/
cessien en(de) transporte sat(isfactum) p(ro)ut cor(am) hermeys naus(nydere)/
m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator