SAL7775, Act: R°321.1 (530 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°321.1  
Act
Date: 1490-03-26

Transcription

2021-02-06 by Karel Embrechts
Ald(aer) voir den raide vand(er) stadt comen zijn symoen de/
keyse(re) en(de) jan de kempene(re) te kynnen geven(de) hoe dat zij/
onlancx voir daflivich(eit) henricx wilen diericx bij den/
selven wilen he(n)ricke wae(re)n gestelt en(de) geordineert/
executeurs van zijne(n) test(ament)e en(de) mo(m)boirs van zijne(n) kinde(re)n/
nae den welken zij g(er)ne hen souden pijnen te quiten/
mair bevonden hen in sulken laste soe om te v(er)vallen/
de sculden bijden voirs(creven) wilen he(n)ricke acht(er)gelaten soe om/
te v(er)vallen de lasten vand(en) v(er)heffen(en) der leenen den voirs(creven)/
kinde(re)n toebehoiren(de) dat zij bij hen selven de voirs(creven) lasten/
niet en souden connen v(er)vallen Begeren(de) d(aer)o(m)me dat/
hen wordde geconsenteert te moegen v(er)coopen soe vele dat/
de voirs(creven) lasten ten meeste(n) orboe(r) vand(en) voirs(creven) kinde(re)n d(aer)mede/
mochten wordden v(er)vallen en(de) [dat] tot hue(re)r ontlastingen e(n)nige/
hen mede wordden gevuecht vand(er) z moed(er) zijden der voirs(creven)/
kinde(re)n want zij beide zijn vand(er) zijden des vaders Es bijd(en)/
voirs(creven) raide in grooten getale v(er)gadert nae deliberacie/
hier op gehadt uuytgesproken en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven)/
executeurs en(de) mo(m)boirs sullen sueken twee vand(en) naisten/
vand(er) zijden der moed(er) van goeden regime(n)te zijnde de/
welke gehouden sullen zijn de voirs(creven) mo(m)borie toesien en(de)/
dbesorch der voirs(creven) kinde(re)n te hebben en(de) te dragen en(de)/
dat zij tsamen alsoe vele selen moegen v(er)coopen als vand(en)/
goeden der voirs(creven) kinde(re)n en(de) die in hue(re)n name derven/
als behoeve(n) sal tot den vervallen der voirs(creven) lasten Or/
dine(re)nde vort dat zij gheen van des(er) doen en sullen zij/
en sullen maken staet vand(en) lasten en(de) claernisse van/
des zij souden willen v(er)coopen en(de) dan dat vorts handele(n)/
bij avijse van ja(n)nese vasont secretar(is) als ov(er)mo(m)boir van/
hen op dat der voirs(creven) weesen goet te bat soude moegen/
wordden geregeert in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator