SAL7775, Act: R°324.1 (535 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°324.1  
Act
Date: 1490-03-30

Transcription

2021-02-06 by Karel Embrechts
Van alsulker questien als onlancx leden geport geweest/
is inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tussche(n)/
jouffr(ouwe) katline(n) pynnock wed(uw)[e] jonch(e)r lyebrechts wilen/
van meld(er)t ter eenre en(de) den kinde(re)n willems wilen/
vand(er) spect huers wynnen tot meld(er)t ter ande(r) zijden/
aengaen(de) den meswynnen vand(en) lande der wey/
hueren en(de) ande(re)n cleyne(n) cond(ici)[en] ind(er) pechtingen/
begrepen behalven vanden lijne(n) laken Hebben hen/
de selve p(ar)tien te weten(e) jan van udekem doude/
als p(ro)cur(eur) inden name en(de) van wegen der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
en(de) pet(er) en(de) wout(er) vand(er) spect gebruede(re)n voir hen/
en(de) inden name en(de) van wegen hue(re)r ande(r) bruede(re)n/
ende suste(re)n hue(re)n medeplege(re)n gesubmitteert en(de)/
v(er)bonden inde eendrachtige uutsprake van goirde/
hermeys en(de) arnde van hove promitten(tes) ratu(m)/
cora(m) hermeys hove m(ar)tii penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator