SAL7775, Act: R°331.2 (553 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°331.2  
Act
Date: 1490-04-02

Transcription

2021-02-08 by Karel Embrechts
Item anthonijs besuts in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
geleden gehave(n) te hebben(e) o(n)tfanghen uut handen/
mathijs van rode rintmeest(er) des edelen en(de) moegen(de)/
hee(re)n hertogen willems hertoge van gulck en(de) tot/
dem berghe greve te ravensberge hee(re) te/
heysberghe te dyest te zichene(n) (et)c(etera) de so(m)me van/
ii[c] xxix rinschguld(en) ii st(uvers) xii mite(n) die hij/
bij guedinge(n) voir scepen(en) van loven(e) gecrege(n)/
heeft tegen wilen jouffr(ouwe) magriete(n) roelants/
wed(uw)[e] doen zij leefde joes wilen absoloens ge/
vallen ten t(er)mijne(n) naebescreve(n) van dien hondert/
xiiii(½) rinschguld(en) eene(n) stu(ver) vi mite(n) erflic tsjaers/
die de voirs(creven) wed(uw)[e] hebben(de) was opde goede chijse(n)/
en(de) pachten des voirs(creven) hertogen bescreve(n) in seke(r)/
brieve(n) van loven(e) d(aer)op gemaict jairlijcx te/
twee t(er)mijne(n) te weten(e) half te paessche(n) en(de) half/
te bamisse te betalen(e) en(de) dit vand(en) jai(r)en van/
lxxxviii en(de) lxxxix beyde lestleden van dien/
ii[c] lv(½) rinschguld(en) i st(uver) vi mite(n) erflic d(aer)af/
tsurplus boven de voirs(creven) hondert xiiii(½) rinschg(ulden)/
i st(uver) vi mite(n) erflic tsjaers h(er) jacop wilen/
greve van salmen h(er) mach(iel) absoloens ridde(r)/
en(de) gielijs van caverson erflic houden(de) zijn op/
de voirs(creven) goede Bekynnen(de) hem de voirs(creven)/
anthonijs vand(en) voirs(creven) t(er)mijne(n) en(de) allen ande(re)n/
voirledene(n) t(er)mijne(n) bij hem v(er)schene(n) volco/
melijck genoech gedaen Scelden(de) d(aer)af volcomelijck/
quijt den voirs(creven) hertoge zijne(n) goeden en(de) ond(er)/
panden zijne(n) rintmeest(er) en(de) alle ande(r) des quitan(cie)/
behoeven(de) cora(m) scoonvorst donck apr(i)lis ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator