SAL7775, Act: R°336.2 (561 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°336.2  
Act
Date: 1490-04-06

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Want arndt vanden hove geleydt zijnde nae den/
rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot alle den goeden beyde have en(de)/
erve der voirs(creven) gehuysschen soe wair die gelegen/
zijn hem mette(n) voirs(creven) ja(n)ne lenarts vorste(r) alle/
de selve goede heeft doen leve(re)n ende der voirs(creven)/
vrouwen in absen(cie) der voirs(creven) gehuysschen dach van/
rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen/
bescheiden Tot welken dage de voirs(creven) gehuysschen/
niet en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) arnde co(m)/
pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe hebben de/
scepen(en) van loven(e) yerst aenghoirt den voirs(creven) vorste(r)/
die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dachbe/
scheydinge voirs(creven) geschiet te zijne ter manissen/
smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen den voirs(creven)/
geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) soe v(er)re/
het noch voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator