SAL7775, Act: R°344.5-V°344.1 (581 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°344.5-V°344.1  
Act
Date: 1490-04-22

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Nae dien denijs van langrode met drie rasteme(n)te(n)/
gevolght heeft op seke(r) haeffelijke goede toebehoiren(de)/
/ willem(me) symoens inden huyse vrancx wilen symoe(n)s/
zijns vaders en(de) hij dat nae voirgaen(de) vo(n)niss(en)/
met willem(me) claes vorste(r) heeft bewesen de co(n)de/
in absen(cie) des voirs(creven) willems ind(er) voirs(creven) aen hee(re)n/
arnde prieste(r) en(de) katline(n) symoens zijne(n) brued(er) en(de)/
sust(er) gedaen te zijne en(de) dat de voirs(creven) denijs zijne/
scult bij eede heeft geverificeert op xii(½) rinschgul(den)/
sond(er) de costen van rechte geschiet en(de) te geschien(e) Soe/
es gewesen met vo(n)nisse der scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers dat de voirs(creven) denijs zijne voirs(creven)/
geverificeerde scult met coste en(de) co(m)me(r) aen de voirs(creven)/
gerasteerde pe(n)ni(n)ge [goede] sal v(er)halen bij alsoe ofter yet/
overt dat hijt wed(er)kee(re)n sal en(de) ofter gebrect sal/
hij dat moegen volgen met rechte in sca(m)pno cora(m)/
om(n)ibus dempt(is) scoonvorst hove ap(ri)lis xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator