SAL7775, Act: R°345.1 (583 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°345.1  
Act
Date: 1490-04-21

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge he(n)ricx fagots geleydt zijnde/
nae den recht van des(er) stadt uut crachte van scepen(en)/
brieven van loven(e) tot alle den goeden beide have/
ende erve willems wilen coelmans soe wair/
die gelegen zijn gescreven es geweest met brieve(n)/
van des(er) stadt aen den meye(r) van save(n)then oft/
zijne(n) stadhoude(r) hem alle de selve goede te leve(re)n/
en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in zijne(n) name ende he(n)ricke coni(n)ck janne v(er)haelt/
en(de) hue(re)n mede erfgenamen desselfs wilen willems/
oft zij hen d(aer)tegen hadden willen allege(re)n dach/
van rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
doen bescheiden Tot welken dage de voirs(creven) p(er)sone(n)/
niet en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt pauwelse/
bierman bode te voete van des(er) stadt die cleerde/
bij zijnen eede de leveringe en(de) dach bescheidinge/
voirs(creven) behoirlijc geschiet te zijne ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse datmen den voirs(creven) ge/
leidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijnen scepen(en) brieve(n) beleide soe/
v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator